Takaisin

Juhani Aho

Juhani ”Jussi” Aho (Johannes Brofeldt –1907)
11.9.1861, Lapinlahti – 8.8.1921, Helsinki

Filosofian kunniatohtori 1907, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Kirjailija, toimittaja ja suomentaja

Kuva: Museovirasto
Tekstit: Tero Juutilainen

Lastuista romaaneihin

Juhani Ahon tuotanto vaihteli vuosien saatossa, mutta nykyään hänet tunnetaan nimenomaan realismin ja modernin kirjallisuuden edustajana. Alkuvuosina myös aikakauden kehitys ja tekniikan leviäminen yhä laajemmalle sai huomiota hänen teksteissään. Vuonna 1884 ilmestynyt romaani Rautatie oli Ahon läpimurtoteksti. Alkuvaiheen muuta tuotantoa täydensivät lyhyemmät kirjoitukset sanomalehtiin.

Pariisin matkan (1889–1890) jälkeen tyyli muuttui hieman, mutta pohjavire pysyi realismissa. ”Realismin analyyttisyyden korvasi uudessa vaiheessa synteettinen ote, halu erottaa 'elämän suuria, yksinkertaisia piirteitä'". Pariisin matkan jälkeiseen kirjoitustyöhön liittyvät laajoihin esitöihin perustuvat historialliset romaanit kuin myös yksittäiset realismia edustavat kirjoitukset, kuten novelli Helsinkiin. Lisäksi samoihin aikoihin kuvaan tulivat myös lastut, lyhyet kirjoitelmat, joille Aho itse ei antanut paljoakaan painoarvoa, mutta joita jälkipolvi on erityisesti oppinut ihannoimaan ja joita pidetään Ahon yksinä parhaimpina teksteinä.

Vuosisadan alun jälkeen Aho kokeili uusia uria kirjojen saralla. Käännöstyöstä tuli hänelle uusi haaste, ja hänen onnistui luottamustehtäviensä kautta hankkia pysyvää rahoitusta kirjojen käännöksiin niin suomesta muille kielille kuin päinvastoinkin. Hän myös itse osallistui kirjojensa käännösten tekemiseen.

Ahon elämän viimeisten kymmenen vuoden aikana hänen kirjallinen tuotantonsa keskittyi aatteellisiin ja moraalisiin kysymyksiin, jotka kulminoituivat sisällissodassa. Aho itse ei osallistunut sisällissotaan vaan oli rauhan kannattaja. Tämä repi kilpailijaa eri suuntiin varsinkin kun yksi hänen pojistaan taisteli punaisten puolella. 1910-luvun teoksista erityisesti romaani Juha on jäänyt elämään nykypäivään asti. Niin Rautatiestä kuin Juhastakin on tehty elokuvat, minkä lisäksi Juhasta tulee silloin tällöin myös erilaisia teatteriesityksiä tai muita dramatisointeja.

Kuva: Museovirasto.​
Kuva: Museovirasto.​

Lähteet:

Lainaus:  Juhani Niemi, Kansallisbiografian verkkoartikkeli Juhani Ahosta

Takaisin