Takaisin

Jouko Lindstedt

Jouko Sakari Lindstedt
15.7.1955, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1981, filosofian lisensiaatti 1983 ja filosofian tohtori 1985 (slaavilainen filologia), Helsingin yliopisto

Slaavilaisen filologian virkaatekevä professori 1985, vakinainen 1986-

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat: bulgarian ja makedonian kehitys Balkanin kielinä; esperanton alkuperä, spontaani muutos ja äidinkielistyminen kontaktikielenä; kielipolitiikka Balkanilla ja Euroopan Unionissa; muinaiskirkkoslaavi ja slaavien muinaisuus; eteläslaavilainen filologia; tempus, aspekti ja evidentiaalisuus. Mukana Helsinki Area & Language Studies -ryhmässä, joka on suuntautunut kielellisen monimuotoisuuden ja kielen ekologian tutkimukseen sekä kenttätyöhön pienten kielten puhujayhteisöissä.

Kuva: Valokuvaamo Helläkoski, Lahti
Tekstit: Jouko Lindstedt ja Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Balkanin salattu yhtenäisyys

Balkanista puhuttaessa historian ja politiikan tuntijalle tulevat ensimmäisinä mieleen pienten kansallisvaltioiden katkerat riidat, etnisten ryhmien tulehtuneet välit ja Jugoslavian veriset hajoamissodat. Aluetta on kutsuttu niin "Euroopan orientiksi" kuin "Euroopan ruutitynnyriksi". Mielikuvia hallitsee käsitys alueen hajanaisuudesta. Kielentutkijoiden käsitys Balkanista on aivan toinen.

– Vaikka alueella puhutaan toistakymmentä kieltä, Balkan on lingvistiikan tunnetuin esimerkki kieliliitosta eli alueesta, jossa kielet ovat vuosisatojen ajan vaikuttaneet toisiinsa niin, että niiden kieliopitkin ovat tulleet samankaltaisiksi, kertoo professori Jouko Lindstedt.

Kuva: Jouko Lindstedt.​
Kuva: Jouko Lindstedt.​

Balkanin kielten yhtenäisyys ei ole heti nähtävissä. Jokainen kieli on säilyttänyt oman sanastonsa, joten yhtä Balkanin kieltä osaava ei välttämättä heti ymmärrä toisesta mitään.

– Mutta jokainen kieli rakentaa lauseensa pitkälti samojen kaavojen mukaan, käyttää kieliopeissaan samankaltaisia kategorioita ja ilmaisee perityt viisaudet samanlaisten sananlaskujen ja kielikuvien välityksellä.

Tämä on professori Lindstedtin mielestä Balkanin kielten tutkimuksen jännittävin puoli. Kielet osoittavat, kuinka laajaa monikielisyys ja rauhanomainen kanssakäyminen erikielisten ihmisten välillä Balkanilla on ollut – erityisesti monikansallisessa Osmanivaltakunnassa, josta historiankirjat usein nostavat esiin vain sotaisat ajat.

Lisätietoa Itä-Euroopan maiden historiasta, kielistä ja kulttuureista luettavissa esimerkiksi professori Jouko Lindstedtin ja VTT Jouni Järvisen toimittamasta Itä-Eurooppa matkalla länteen -teoksesta (Gaudeamus 2011).

Takaisin