Takaisin

Johan Richard Danielson-Kalmari

Johan Richard Danielson-Kalmari (alkup. Danielson)
7.5.1853, Hauho - 23.5.1933 Helsinki

Filosofian kandidaatti 1876 ja filosofian lisensiaatti 1878, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Professori 1880–1913, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston vt. sijaiskansleri 1903–1906, senaattori 1908–1909, Turun suomalaisen yliopiston kansleri 1921–1926. Lisäksi Historiallisen yhdistyksen perustajajäsen, Hämäläis-osakunnan inspehtori 1886–1903 ja dosentti 1878-, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto.

Kuva: Museovirasto. Kuvaaja: Daniel Nyblin.
Tekstit: Tero Juutilainen

J.R. Danielson-Kalmarin teoksia

 • Bidrag till en framställning af Englands socialpolitik och ekonomisk-sociala utveckling under XIII–XVI århundradet. Helsinki, 1880.
 • Die nordische Frage in den Jahren 1746–1751: mit einer Darstellung russisch-schwedisch-finnischen Beziehungen 1740–1743. Helsinki, 1888.
 • Suomen yhdistäminen Venäjän valtakuntaan: K. Ordinin "Suomen valloitus" nimisen teoksen johdosta. Porvoo: WSOY, 1890.
 • Finlands förening med Ryska riket med anledning af K. Ordins arbete "Finlands underkufvande". Porvoo: Söderström, 1890.
 • Suomen sisällinen itsenäisyys: jatkuvien hyökkäysten torjumiseksi. Porvoo: Söderström, 1891.
 • Finlands inre själfständighet: till försvar mot fortsatta angrepp. Helsinki: Söderström, 1892.
 • Suomen sota ja Suomen sotilaat vuosina 1808–1809. Helsinki: Weilin & Göös, 1896.
 • Mihin suuntaan?: Nemon "Mietteiden" johdosta. Porvoo: Söderström, 1901.
 • Suomen sota vv. 1808–1809. Porvoo: WSOY, 1908.
 • Ahvenanmaan asia 1914–1920. Helsinki: Otava, 1920.
 • Suomen valtio- ja yhteiskuntaelämää 18:nnella ja 19:nnella vuosisadalla. Porvoo, 1928–1933.
Takaisin