Takaisin

Johan Reinhold Aspelin

1.8.1842, Messukylä – 29.5.1915, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1866, maisteri 1869, lisensiaatti 1876 ja tohtori 1877, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Valtionarkeologi 1885–1915
Ylimääräinen pohjoismaisen arkeologian professori 1878–1885, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Genealogi 1878–1882, Ritarihuone
Historiallis-kansatieteellisen museon amanuenssi 1875–1878, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Amanuenssi 1866–1878, Valtionarkisto

Suomen matkailijayhdistyksen johtokunnan jäsen 1887–1892 ja puheenjohtaja 1892–1907
Pohjalaisen osakunnan inspehtori 1884–1885
Suomen Muinaismustoyhdistyksen sihteeri 1871, 1874–1885 ja esimies 1885–1915

Kunnianosoitukset
Kunniatohtori 1896, Budapestin yliopisto
Kunniajäsenyydet: Wanemuine Lauluselts 1870, Society of Antiquaries (Lontoo) 1885, Gelehtre Estnische Gesellschaft 1888, Pietarin keisarillinen arkeologinen seura 1896
Ranskan akatemian jäsen 1879

Kuva: Wikimedia Commons
Tekstit: Tomas Sjöblom

Muinaismuistojen puolustaja

Helsingin yliopiston tiedekuntien istuntosalissa perustettiin 1. lokakuuta 1870 Suomen Muinaismuisto-Yhtiö. Yhdistyksen tavoitteena oli luoda edellytyksiä muistomerkkien suojelulle ja muinaistutkimuksen käynnistämiselle sekä herättää kansassa kiinnostusta muinaismuistoja kohtaan.

Aloitteentekijöinä yhdistyksen perustamisessa toimivat nuori maisteri Johan Reinhold Aspelin yhdessä Kaarle Alfred Castrénin ja Emil Nervanderin kanssa. Kukaan yhdistyksen perustajajäsenistä ei kuitenkaan ollut täyttänyt kolmeakymmentä vuotta, mikä katsottiin heikentävän yhdistyksen auktoriteettia. Siksi päädyttiin kutsumaan yhdistyksen puheenjohtajaksi historian professori Zacharias Topelius.

Muinaismuistoyhdistyksen piirissä ryhdyttiin Aspelinin aloitteesta harjoittamaan järjestelmällistä muinaisjäännösten luettelointia eri puolilla Suomea. Toiminta vaikutti omalta osaltaan merkittävästi suomalaisen arkeologian systemaattisen tutkimuksen kehitykseen. Ruotsin-aikainen muinaismuistolainsäädäntö oli edelleen voimassa 1870-luvulla, mutta sen valvomista varten tarvittu hallinto puuttui. Muinaismuistoyhdistyksen merkityksestä lainsäädännön ja hallinnon kehittämisessä tuli ratkaiseva.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen logo

Suomen senaatti antoi lopulta vuonna 1883 uuden asetuksen muinaisjäännösten suojelusta, minkä seurauksena perustettiin Muinaistieteellinen toimikunta – nykyisen Museoviraston edeltäjä. Muinaistieteellisen toimikunnan johtoon nimitettiin professori Aspelin vuonna 1885. Hänestä tuli Suomen ensimmäinen valtionarkeologi.

Pitkällä toimikaudellaan Aspelin puhui useaan otteeseen voimakkaasti sen puolesta, että Muinaistieteellinen toimikunta muutettaisiin asiantuntijavirastoksi. Se nimittäin rakentui eri tieteellisten seurojen tekemän työn varaan. Muutos tapahtui kuitenkin vasta Aspelinin kuoleman jälkeen. Aspelinin työn ansioksi voidaan myös suurelta osin laskea Valtion historiallisen museon – nykyisen Suomen kansallismuseon – perustaminen vuonna 1893.

Huolimatta siitä, että monet Aspelinin arkeologiset tutkimustulokset vanhentuivat jo hänen elinaikanaan, hänestä tuli useimpien suomalaisten muinaistutkijoiden arvostama hahmo. Myös kansainvälisesti häntä alettiin kunnioittaa suomalais-ugrilaisen arkeologian uranuurtajana. Suurimman elämäntyönsä Johan Reinhold Aspelin teki kuitenkin muinaismuistohallinnon luomisessa ja kehittämisessä.

Eero Järnefeltin maalaama muotokuva J. R. Aspelinista. Kuvalähde: Wikimedia Commons.

Lähteet

Takaisin