Takaisin

Jean Sibelius & Veijo Murtomäki

Johan Christian Julius ”Jean” Sibelius
8.12.1865, Hämeenlinna – 20.9.1957, Järvenpää

Lakitieteen opintoja Keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa 1885
Opintoja Helsingin musiikkiopistossa (nyk. Sibelius-Akatemia) sekä jatko-opintoja ulkomailla
Kunniatohtori 1914 ja kunniaprofessori 1916, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Kansainvälisesti tunnetuin ja esitetyin suomalainen säveltäjä
Luettelo Sibeliuksen teoksista

Sibelius150-sivusto


Veijo Tapio Murtomäki
26.7.1954, Pyhäjärvi

Humanististen tieteiden kandidaatti 1977 (musiikkitiede), Jyväskylän yliopisto
Musiikinteorian diplomi 1980 (musiikinteoria), Sibelius-Akatemia
Filosofian tohtori 1991 (musiikkitiede) Helsingin yliopisto
Väitöskirja: Sinfoninen ykseys: Muotoajattelun kehitys Sibeliuksen sinfonioissa.

Musiikinhistorian apulaisprofessori 1989–1991, professori 1991-, Sibelius-Akatemia
Musiikinteorian lehtori 1983–1989, Sibelius-Akatemia
Musiikkitieteen ylimääräinen assistentti 1982–1983, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Sibelius musiikkianalyyttisenä kohteena, patrioottina sekä Saksa-yhteistyön tukijana 1918–1944

Kunniamerkit:
Suomen Leijonan I lk:n ritarimerkki 6.12.2012

Kuva: Helsingin yliopistomuseo
Tekstit: Veijo Murtomäki, Olli Siitonen (Kaija Hartikainen, Tiia Niemelä, toim.)

Sibelius on muutakin kuin musiikkia

On ehkä kliseistä olla suomalainen Jean Sibeliuksen tutkija, sillä se saattaa herättää epäilyjä "helpon" tutkimuskohteen valinnasta. Tämä on kuitenkin vain ensivaikutelma. Sibeliuksen musiikki romantiikan ja 1900-luvun modernismin välissä tarjoaa loputtoman ja haastavan tutkimuskohteen, sillä musiikin määrittely ja sen vaatimat työkalut eivät ole helppoja. Etenkin kun musiikillisen modernismin näkökulmasta Sibelius olisi ollut taaksepäin katsova konservatiivi, mikä on toki virhetulkinta, mutta vaatii tutkijoilta valmiutta kriittiseen keskusteluun.

Jean Sibelius vuonna 1939. Kuva: Wikimedia Commons.

Sibeliuksen musiikki ei ole erotettavissa aikansa kulttuurihistoriallisista ja valtiollis-poliittisista konteksteista, minkä lisäksi musiikkia määrittävät myös eri maiden kulttuurikonteksteista riippuvat vastaanottotavat ja -tarpeet. Niinpä Sibeliuksen suhteet muuhun kulttuurielämään ja sen vaikuttajiin, samoin talouden ja politiikan merkkimiehiin, tulevat yhä keskeisemmiksi. Sibeliuksen kansainväliset kontaktit korostuvat ajan tyyli-ihanteiden ristipaineissa ja oman suunnan etsimisessä.

Sibelius on kansallinen ikoni, joka merkittävissä historian vaiheissa, esimerkiksi niin sanottujen sortovuosien ja sisällissodan aikana, aktivoitui ja osallistui kansakunnan kohtaloihin sekä antautui valtiolliseen pr-työhön. Tämän vuoksi hänen toimintansa ja profiilinsa käyvät yhä mielenkiintoisimmiksi historiatutkimuksen kannalta. Sibeliuksen asema ja toiminta on siten vaikuttanut myös siihen, miten itse musiikkiin suhtaudutaan. Musiikintutkimuksesta tuleekin historian tutkimusta.

Veijo Murtomäki ja Jean Sibeliuksen muistomerkki Korppoon keskus, kesällä 2014.
Takaisin