Takaisin

Jan von Plato

23.6.1951, Helsinki

Filosofian maisteri 1975 (matematiikka), Helsingin yliopisto
Filosofian tohtori 1980 (teoreettinen filosofia), Helsingin yliopisto

Filosofian (ruotsinkielinen) professori 2000–, Helsingin yliopisto


Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat:
Logiikka, epistemologia, tieteen historia

Kuva: Jan von Platon kuva-arkisto
Tekstit: Jan von Plato (Tomas Sjöblom, toim.)

Mitä hyötyä logiikan tutkimuksesta on?

Jos kysymyksen esittäjällä on taskussaan puhelin tai kädessään tabletti tms., sanon: Sinulla ei olisi tuota, eikä meillä tätä informaatioyhteiskuntaa, jos Kurt Gödel ja kumppanit eivät olisi 20- ja 30-luvuilla miettineet ankarasti logiikan ja aritmetiikan perusteiden kysymyksiä. Näistä pohdinnoista syntyivät formaalisen kielen ja laskennan käsitteet ja teoriat, niistä taas ohjelmointikielet ja algoritminen laskenta.

Vuoden 1970 ylioppilas kovin monen vuoden jälkeen. Tässä hän katsoo taaksepäin ja hämmästelee: kaikki tämä ja enemmänkin! Kuva: Jan von Platon kuva-arkisto.

Toinen maailmansota pakotti Alan Turingin ja Johann von Neumannin kehittämään tahoillaan näistä ideoista ohjelmoitavan tietokoneen, yksi saksalaisten sukellusveneiden salakoodin avaamiseksi, toinen atomipommin räjähdyksen numeerista laskentaa varten. Siinä oli perustutkimuksen "yhteiskunnallista relevanssia," mutta Gödel ja kumppanit eivät kyllä nykyisillä tiedepoliittisilla kriteereillä olisi saaneet killinkiäkään esoteerisiin tutkimuksiinsa!

Takaisin