Takaisin

Jan von Plato

23.6.1951, Helsinki

Filosofian maisteri 1975 (matematiikka), Helsingin yliopisto
Filosofian tohtori 1980 (teoreettinen filosofia), Helsingin yliopisto

Filosofian (ruotsinkielinen) professori 2000–, Helsingin yliopisto


Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat:
Logiikka, epistemologia, tieteen historia

Kuva: Jan von Platon kuva-arkisto
Tekstit: Jan von Plato (Tomas Sjöblom, toim.)

Menestyksiä ja pettymyksiä

Vuonna 1986 ajattelin nuorena dosenttina, että opiskelijoille olisi hyväksi passiivisen luennoinnin sijasta osallistua puhdasta uteliaisuutta edistävään seminaariin. Esittelin siellä erilaisia asioita ja osallistujat samoin. Aika pian totesin, että pari heistä oli kullan arvoisia, ja jatkoimme esittämäni, tukholmalaisen Per Martin-Löfin keksimän niin sanotun tyyppiteorian parissa.

Neljän vuoden päästä Aarne Ranta oli saanut valmiiksi väitöskirjansa tyyppiteorian soveltamisesta luonnollisen kielen rakenteeseen. Sen paranneltu versio ilmestyi vuonna 1994 Oxford University Pressillä, samana vuonna kuin ensimmäinen kirjani Cambridgella modernin todennäköisyysteorian historiasta ja filosofiasta. Olimme silti molemmat yhtäkkiä vailla töitä. Joillain keinoilla, kyseessä taisi olla mahtava 7500 mk/kk (=1250 euroa) dosenttistipendi, selvisimme kriisin yli.

Loppu tuli kuitenkin vuosikymmenen ja -tuhannen vaihteessa. Dosenttivoimilla ylläpidetty maailman huipulle noussut tutkimusryhmä hajosi rahoittajien ymmärryksen puutteeseen ja yliopiston hallinnon jäykkyyteen. Aarne muutti Göteborgiin ja nousi yhdeksi Ruotsin merkittävimmistä tieteilijöistä. Se oli ainakin minun silmissäni maamme humanistisen tutkimuksen suurin menetys vuosikymmeniin. Oma johtopäätökseni oli, että kaikki saivat mitä ansaitsivat: Helsinki tyhjää, Ruotsi sata paunaa aitoa kultaa.

Suetterlin-aakkoset Saksalaisen koulun lukukirjasta "Lebendige Sprache" vasemmalla, ne auttavat sinua lukemaan vuonna 2005 löytämääni Gentzenin väitöskirjakäsikirjoitusta oikealla!
Takaisin