Takaisin

Jan-Ola Östman

Jan-Ola Ingemar Östman
14.10.1951, Sulva

Filosofian tohtori 1986 (lingvistiikka), University of California, Berkeley
Filosofian maisteri 1977, lisensiaatti 1981 (englannin kieli ja kirjallisuus), Åbo Akademi
Master of Arts 1976 (kielitiede), Reading University

Englantilaisen filologian apulaisprofessori 1989–1998, professori 1998–2002, yleisen kielitieteen vt. professori 1993–1996, pohjoismaisten kielten professori 2002-, Helsingin yliopisto
Pohjoismaisten kielten professori II 2006–2010, Tromssan yliopisto, Norja

Helsingin yliopiston kielentutkimuksen tohtoriohjelman johtaja 2013-

Tutkimusteemat:
Pragmatiikka, diskurssi ja media; konstruktiokielioppi ja konstruktiodiskurssi; vähemmistöt, murteet, kielikontakti, identiteetti ja vaihtelevuus; kielipolitiikka, kielisosiologia, ideologia ja soveltava kielitiede

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Leila Mattfolk
Tekstit: Jan-Ola Östman (Tomas Sjöblom, toim.)
Kääntänyt Tomas Sjöblom

Tutkimus parantaa maailmaa

Tutkimuksessani olen aina pyrkinyt ymmärrykseen. Haluan kuvata elämää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, erityisesti humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä elämän osa-alueita.

Olen täysin vakuuttunut siitä, että syvempi kielten ymmärrys voi auttaa konfliktien ratkaisemisessa ja tehdä maailmaa paremmaksi paikaksi tuleville sukupolville. Tästäkin syystä harras toiveeni on, että tutkimustuloksiani voidaan käyttää ja soveltaa laajemmissa asiayhteyksissä. Haluan uskoa voivani sitä kautta parantaa maailmaa – kuinka pateettiselta se ikinä kuulostaakaan.

Tämä on minun tehtäväni tutkijana. Se innoittaa minua edelleen tutkimaan, opettamaan opiskelijoitani argumentoimaan tieteellisesti, inspiroimaan heitä ottamaan riskejä, tekemään uusia avauksia ja lähestymään vanhoja kysymyksiä uusilla tavoilla sekä vastaamaan nyky-yhteiskunnan asettamiin uusiin haasteisiin.

Kuva: Hedda Östman.

 

Takaisin