Takaisin

Jan-Ola Östman

Jan-Ola Ingemar Östman
14.10.1951, Sulva

Filosofian tohtori 1986 (lingvistiikka), University of California, Berkeley
Filosofian maisteri 1977, lisensiaatti 1981 (englannin kieli ja kirjallisuus), Åbo Akademi
Master of Arts 1976 (kielitiede), Reading University

Englantilaisen filologian apulaisprofessori 1989–1998, professori 1998–2002, yleisen kielitieteen vt. professori 1993–1996, pohjoismaisten kielten professori 2002-, Helsingin yliopisto
Pohjoismaisten kielten professori II 2006–2010, Tromssan yliopisto, Norja

Helsingin yliopiston kielentutkimuksen tohtoriohjelman johtaja 2013-

Tutkimusteemat:
Pragmatiikka, diskurssi ja media; konstruktiokielioppi ja konstruktiodiskurssi; vähemmistöt, murteet, kielikontakti, identiteetti ja vaihtelevuus; kielipolitiikka, kielisosiologia, ideologia ja soveltava kielitiede

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Leila Mattfolk
Tekstit: Jan-Ola Östman (Tomas Sjöblom, toim.)
Kääntänyt Tomas Sjöblom

Opettamalla oppii

Pidän opettamisesta, erityisesti sellaisen opettamisesta, jota ei ole helposti saatavilla julkaistuna. Periaatteeni on, että opiskelijat voivat itsenäisesti lukea sen, mikä on julkaistu. Minun tehtäväni opettajana on innostaa opiskelijoita kyseenalaistamaan, ottamaan riskejä ja ajattelemaan itse, käyttäen työvälineinään tieteellistä argumentaatiota ja pelottomuutta.

Sain ansiokkaasta toiminnasta Helsingin yliopiston yliopisto-opettajana myönnetyn Eino Kaila -palkinnon vuonna 2003. Sen yhteydessä tehdyssä haastattelussa mainitsin neljä hyvän opettajan tärkeää ominaisuutta: vastuun kantaminen opinnoista yhdessä opiskelijoiden kanssa, rohkaiseminen ja kannustaminen, ammattitaitoisen ja yksilöidyn ohjauksen antaminen sekä opiskelijoiden näkeminen kollegoina. Uskon edelleen tähän kuvaukseen.

Jan-Ola Östman opettaa. Kuva: Jan-Ola Östmanin kotiarkisto.

 

Takaisin