Takaisin

Jan-Ola Östman

Jan-Ola Ingemar Östman
14.10.1951, Sulva

Filosofian tohtori 1986 (lingvistiikka), University of California, Berkeley
Filosofian maisteri 1977, lisensiaatti 1981 (englannin kieli ja kirjallisuus), Åbo Akademi
Master of Arts 1976 (kielitiede), Reading University

Englantilaisen filologian apulaisprofessori 1989–1998, professori 1998–2002, yleisen kielitieteen vt. professori 1993–1996, pohjoismaisten kielten professori 2002-, Helsingin yliopisto
Pohjoismaisten kielten professori II 2006–2010, Tromssan yliopisto, Norja

Helsingin yliopiston kielentutkimuksen tohtoriohjelman johtaja 2013-

Tutkimusteemat:
Pragmatiikka, diskurssi ja media; konstruktiokielioppi ja konstruktiodiskurssi; vähemmistöt, murteet, kielikontakti, identiteetti ja vaihtelevuus; kielipolitiikka, kielisosiologia, ideologia ja soveltava kielitiede

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Leila Mattfolk
Tekstit: Jan-Ola Östman (Tomas Sjöblom, toim.)
Kääntänyt Tomas Sjöblom

Helsingin yliopisto – laatua ja monikielisyyttä

Helsingin yliopisto merkitsee laatua

Helsingin yliopistossa arvostan ennen kaikkea yliopiston korkeaa laatua, niin tutkimuksessa ja opetuksessa kuin tutkimustulosten välittämisessä suurelle yleisölle. Singaporen lista, Shanghain lista ja muut listat puhuvat selvää kieltä. Valitettavasti tuoreille ylioppilaille ei ilmeisesti suuremmissa määrin painoteta kysymystä yliopistokoulutuksen laadusta oppilaitoksen valintakriteerinä. Eräs laadukkaan koulutuksen kriteereistä on hyvä laitosten ja oppiaineiden rajojen ylittävä yhteistyö. Helsingin yliopisto täyttää senkin kriteerin.

Jan-Ola Östman on aktiivisesti osallistunut Helsingin yliopiston kieliperiaatteiden kehittämiseen.

Monikielinen yliopisto

Arvostan suuresti sitä, että Helsingin yliopistossa voi toimia lähestulkoon täysin ruotsin kielellä. Toki pitää itse aktiivisesti ja jatkuvasti työskennellä kaksikielisyyden hyväksi, mutta niinhän on kaikkien tärkeiden asioiden laita.

Olen ylpeä siitä, että Helsingin yliopiston ruotsinkielisten asioiden yksikkö keväällä 2015 palkitsi minut urotyöpalkinnolla yliopiston kaksikielisyyden hyväksi tehdyn työn ansiosta. Samaten olen ylpeä opetus- ja hallintohenkilökunnan välisestä hyvästä yhteistyöstä, jota tehdään kaikilla tasoilla. Mutta jos haluaa asioiden sujuvan jouhevasti, pitää laittaa itsensä likoon. Työskentelen sen eteen, että Helsingin yliopisto säilyy kaksikielisenä (suomen- ja ruotsinkielisenä) yliopistona, mutta yliopiston kansainvälistymisen kannalta englanti on erittäin tervetullut kolmas kieli yliopistoon.

Elävä monikielisyys on yksi Jan-Ola Östmanin ajamista asioista yliopistossa.

 

Takaisin