Takaisin

Jaakko Hintikka

Kaarlo Jaakko Juhani Hintikka
12.1.1929, Helsingin pitäjä – 12.8.2015, Helsinki

Filosofian kandidaatti, lisensiaatti 1952 ja tohtori (matematiikka) 1956, Helsingin yliopisto

Filosofian professori 1990–2014, Bostonin yliopisto
Vieraileva kunniaprofessori 2010–2011, Helsingin yliopisto
Dosentti 1981–1992, Helsingin yliopisto
Vieraileva filosofian professori 1978–1990, Floridan valtionyliopisto
Tutkijaprofessori 1970–1981, Suomen Akatemia
Vieraileva filosofian professori 1965–1982, Stanfordin yliopisto
Käytännöllisen filosofian professori 1959–1970, Helsingin yliopisto
Teoreettisen filosofian dosentti 1955–1959, Helsingin yliopisto

Tutkimusteemat: Matemaattinen ja filosofinen logiikka. Lisäksi tieto-oppi, tieteenfilosofia, estetiikka, kielifilosofia, filosofian historia ja filosofian nykysuuntaukset.

Palkinnot ja kunnianosoitukset
Oma nide Library of Living Philosophers -kirjasarjassa 2006
Suomalaisen tiedeakatemian jäsen vuodesta 1961 ja kunniajäsen vuodesta 2007
Norjan tiedeakatemian ja American Academy of Arts and Sciences -yhteisön jäsen sekä Krakovan, Liègen, Oulun, Turun ja Uppsalan yliopistojen kunniatohtori
Suomen Kulttuurirahaston tunnustuspalkinto 1989
Suomen leijonan ritarikunnan suurristi 2011

Kuva: Sami Syrjämäki
Tekstit: Heta Muurinen

Logiikan uranuurtaja Jaakko Hintikka on kuollut

Suomalainen loogikko ja filosofi Jaakko Hintikka kuoli 86-vuotiaana lyhyen sairauden jälkeen Porvoossa 12. elokuuta 2015. Vielä viikkoa aikaisemmin hän osallistui esitelmöitsijänä kahteen logiikan ja tieteenfilosofian kansainväliseen kongressiin Helsingin yliopistolla.

Jaakko Hintikka syntyi Helsingin maalaiskunnassa 12. tammikuuta 1929. Väiteltyään matemaattisen logiikan alalta Helsingin yliopistossa 1953 hän teki kansainvälisen läpimurtonsa mahdollisten maailmojen semantiikan ja episteemisen logiikan keksijänä. Hintikka nimitettiin 1959 vain 30-vuotiaana Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian professoriksi. Vuodesta 1964 lähtien hän vietti kevätkaudet Kaliforniassa Stanfordin yliopistossa. Vuosina 1971-80 Hintikka toimi Suomen Akatemian tutkijaprofessorina, jonka tohtorioppilaina olivat useimmat maan tulevat filosofian professorit. Tämän jälkeen kansainvälinen menestys jatkui Yhdysvalloissa Floridan valtionyliopistossa Tallahasseessa ja vuosina 1990-2014 Bostonin yliopistossa. Hollannissa ilmestyvän Synthese-lehden pitkäaikaisena päätoimittajana hän oli yksi filosofian alan vaikutusvaltaisimmista julkaisijoista.

Jäätyään eläkkeelle Bostonin yliopistosta Hintikka toimi Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin kunniajäsenenä. Yli 60 vuotta jatkuneella filosofin urallaan hän jatkuvasti kehitteli nuoruutensa luovia tuloksia ja keksi niille yhä uusia sovellutuksia matematiikan perusteiden, loogisen päättelyn, todennäköisyys- ja informaatioteorian, luonnollisen kielen semantiikan, kysymysten ja tutkimuksen logiikan, tieto-opin ja filosofian historian avainhahmojen uudelleentulkinnan piirissä.

Jaakko Hintikka on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia tutkijoita kautta aikojen. Hän oli erittäin hyvin verkostoitunut ja toimi useiden kansainvälisten tieteellisten seurojen presidenttinä. Tärkein huomionosoitus hänen työlleen on vuonna 2006 ilmestynyt nide Library of Living Philosophers -sarjassa, mitä pidetään Nobelin palkinnon veroisena saavutuksena filosofian alalla.

Hintikka esiteltiin 20. toukokuuta 2015 päivän humanistina humanistisen tiedekunnan 375 humanistia -verkkosivuilla.

Ilkka Niiniluoto
Teoreettisen filosofian professori emeritus
Suomen Filosofisen Yhdistyksen puheenjohtaja

Matti Sintonen
Professori, johtaja
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Takaisin