Takaisin

Irja Seurujärvi-Kari

Irja Anneli Seurujärvi-Kari
21.11.1947, Utsjoki

Filosofian tohtori 2012 (suomalais-ugrilaiset kielet), Helsingin yliopisto
Filosofian maisteri 1974 (englantilainen filologia), Oulun yliopisto

Saamen kielen ja kulttuurin lehtori 1986-, Helsingin yliopisto

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkija 1985–1986
Utsjoen saamelaislukion rehtori 1978–1985
Oulun yliopistossa saamen kielen lehtori 1976–1977
Ivalon peruskoulussa englannin ja ruotsin lehtori 1974–1976

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: saamelais- ja alkuperäiskansaliike, alkuperäiskansojen identiteettipolitiikka ja oikeudet, alkuperäiskansojen etymologiset ja ontologiset kysymykset, saamelaiskielet, kielten uhanalaisuus ja revitalisaatio.

Palkinnot ja erityissaavutukset
1998 Tasavallan Presidentin myöntämä Valkoisen Ruusun Ritarimerkki
2005 Valtion Tiedon julkistamispalkinto The Saami – a cultural encyclopaedia -teoksesta
2013 Kotikielen seuran myöntämä väitöskirjapalkinto

Kuva: Ulla Aikio-Puoskari
Kirjoittaja:Irja Seurujärvi-Kari, Kaija Hartikainen (toim.)

Etusivun teksti pohjois- ja koltansaameksi

Pohjoissaameksi

Irja Seurujärvi-Kari lea áidna sámegiela ja –kultuvrra lektor ja dutki Helssega universitehtas ja oppa mátta Suoma guovllus. Universitehtakarriáras álggus son vuođđudii Sámedutkan-prográmma. Johdatus saamentutkimukseen –girjji almmustahttin jagi 1994 bijai johtui ođđalagan máŋggadieđálaš dutkansuorggi Suomas. Olmmošvuoigatvuohta- ja álgoálbmottemáin leat šaddan Seurujärvi-Kari váimmu áššin su doaimmadettiinis sierra servodatlaš arenain. nugo Ovttastuvvon Našuvnnain ja Eurohpa Ráđis.

Koltansaameksi

Irja Seurujärvi-Kari lij odinakai tâʹvvsämmlaž lehtor da tutǩǩeei Heʹlsseen universiteeʹttest. Universiteʹtt veerj aalǥâst son tuejjii Sääʹmtuʹtǩǩmuužž  - mättjemobbvuõđ. Čuâvtõk sääʹmtutǩǩmoʹšše -vuâđđtuejjõõzz čuäjtõõttmõš eeʹjj 1994 leäi algg ođđnallšem mäŋggtiâđlânjai tutǩǩumušvuuʹvd alggâ da pâʹjjnumušše Lääʹddjânnmest. Ooumažvuõiggâdvuõtt- da vuõssnarodtheemain lij puättâm suʹnne Seurujärvi-Kari čââʹđmõš äʹššen ǥo lij tuåimmam õhttsažkååʹdlažžin veʹrǧǧtuejjain. mâʹte Õhttõõvvâm meerlakååʹddlažžest da Euroop Suåvtõõzzâst.

Inarin peruskoulun saamenkielisen ala-luokkalaisen piirustus. Kuva: Irja Seurujärvi-Kari​​
Inarin peruskoulun saamenkielisen ala-luokkalaisen piirustus. Kuva: Irja Seurujärvi-Kari​​

 

Takaisin