Humanistit esiin

Helsingin yliopiston 375-vuotisjuhlavuoden kunniaksi humanistinen tiedekunta nosti esiin 375 humanistia. Sivustolla esiteltävät henkilöt avaavat näkymää humanistisen alan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen merkitykseen sekä tarjoavat esimerkkejä humanistien laaja-alaisesta osaamisesta sekä vaikutuksesta menneisyydessä, nyt ja tulevaisuudessa.

Julkaisimme vuoden 2015 aikana päivittäin yhden humanistin. Muutamina päivinä esittelimme kerralla useampia henkilöitä yhtenäisen teeman kautta.

Henkilöt on valittu niin, että heidän kauttaan avautuu mahdollisimman monimuotoisesti humanistien yhteiskunnallinen merkityksellisyys. Painopiste on nykyisissä tutkijoissamme ja yhteiskunnan eri aloilla vaikuttavissa humanistialumneissa, mutta sijansa saavat myös historialliset merkkihenkilömme.

Toivottavasti 375 humanistia -sivustomme tarjoaa mielenkiintoisia väläyksiä ja syventävää tietoa humanisteista, humanistisen alan tutkimuksesta ja tiedekunnastamme!

Tiedekunnan juuret vuodessa 1640

  • 1640 Filosofinen tiedekunta (Kuninkaallinen Turun Akatemia, vuoden 1808 jälkeen Keisarillinen Turun Akatemia)
  • 1828 Filosofinen tiedekunta (Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto)
  • 1852 Historiallis-kielitieteellinen tiedekunta (Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto)
  • 1863 Historiallis-kielitieteellinen osasto (Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto)
  • 1919 Historiallis-kielitieteellinen osasto (Helsingin yliopisto)
  • 1992 Humanistinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen vanhin humanistisen opetuksen ja tutkimuksen yksikkö. Tiedekunta perustettiin Kuninkaalliseen Turun Akatemiaan vuonna 1640. Tuolloin filosofinen tiedekunta muodosti yliopiston ytimen ja opintojen suorittaminen filosofisissa oppiaineissa oli edellytys tutkinnon suorittamiselle teologisessa, lainopillisessa tai lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Yliopisto siirrettiin Turusta Helsinkiin vuonna 1828, jolloin nimeksi vaihtui Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto. Vuonna 1852 perustettu historiallis-kielitieteellinen tiedekunta vahvisti humanistisen alan tieteellistä merkitystä. Nykyisellä nimellään humanistinen tiedekunta on toiminut Helsingin yliopistossa vuodesta 1992 lähtien.

375 humanistia -hankkeen ohjausryhmä
dekaani Arto Mustajoki
varadekaani Hanna Snellman
professori Riho Grünthal
professori Markku Kuisma
varadekaani, laitoksen johtaja Lars-Folke Landgrén
professori Liisa Tiittula
hallintopäällikkö Päivi Karimäki-Suvanto
verkkoviestintäsuunnittelija Mika Federley
koordinaattori Riitta-Ilona Hurmerinta

375 humanistia -sivuston toteutus
Tuotantovastuu: Riitta-Ilona Hurmerinta
Tuotantotiimi: Mika Federley, Kaija Hartikainen, Riitta-Ilona Hurmerinta, Tero Juutilainen, Tiia Niemelä, Olli Siitonen ja Tomas Sjöblom
Sisällöntuotantoon ovat osallistuneet myös Lauri Lönnström, Heta Muurinen ja Suvi Uotinen

Kieliversiot: Matthew Billington, John Calton, Uwe Dirksen, Johan Franzon, Enrico Garavelli, Taina Hämäläinen, Olli-Philippe Lautenbacher, Joe McVeigh, Lieselott Nordman, Maria Pakkala, Kristiina Praakli, Svetlana Probirskaja, Mariliina Räsänen ja Helsingin yliopiston Konfutse-instituutti.

Runsaimmat sisällöt löytyvät suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.