Pirkko Moisala
Päivän humanisti

Pirkko Moisala

Professori Pirkko Moisala on yhtä lailla kiinnostunut kylämusiikista Himalajalla kuin länsimaisesta nykytaidemusiikista. Hän on tutkinut musiikkia kulttuurisesta, historiallisesta, kognitiivisesta ja sukupuolen näkökulmista. Häntä kiinnostavat musiikkia tekevät ihmiset sekä se, minkälaisen elämän musiikki mahdollistaa ihmisille ja yhteisöille. Moisalan mielestä musiikintutkimuskin voi olla sosiaalista aktivismia.

Pirkko Moisala

Pirkko Marjatta Moisala
14.11.1953, Taivalkoski

Filosofian maisteri 1982 ja filosofian lisensiaatti 1988 (musiikkitiede), Helsingin yliopisto
Filosofian tohtori 1991, musiikkitiede, Turun yliopisto

Musiikkitieteen ja etnomusikologian professori, Helsingin yliopisto 2008

Musiikkitieteen professori, Turun yliopisto, 1997 ja 2007–2008
Professor i musikvetenskap, Åbo Akademi, 1998—2007
Yliassistentti, Turun yliopisto 1990–1997
Tutkija, Suomen Akatemia 1987—1990
Etnomusikologian lehtori, Sibelius-Akatemia 1984–1987
Etnomusikologian vs. assistentti, Helsingin yliopisto, 1983–1984

Tutkimusteemat
Musiikintutkimuksen (sosiaalisesti tietoinen) metodologia
Alkuperäiskansojen hyvinvointi ja musiikki
Etnisyyden ja kuulumisen rakentaminen musiikin keinoin
Musiikki tarkasteltuna sukupuolen ja feminismin kuulokulmista

Palkinnot ja erityissaavutukset
Silver Medal, World Didac Foundation, 1988
Honorary dedication, Music Museum of Nepal, 2014

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Pirkko Moisala, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Musiikintutkimus vaikuttaa käsityksiimme musiikista ja maailmasta. Koska tutkimuksen tulos syntyy metodologian tuottamana, professori Pirkko Moisala on pyrkinyt uudistamaan musiikintutkimuksen näkökulmia ja metodeita. Tutkimus antaa myös huomiota ja lisäarvoa kohteelleen. Siksi Moisala on valinnut monet tutkimuskohteensa, kuten esimerkiksi vähemmistöjen musiikkikulttuurit, naissäveltäjät ja musiikin sukupuolisuuden, aiemman musiikintutkimuksen marginaalista.

Lue lisää

Professori Pirkko Moisala on toiminut pitkään tieteellisten järjestöjen ja tutkijaryhmien kuten esimerkiksi Suomen etnomusikologisen seuran ja perustamansa International Council for Traditional Musicin ”Music and Gender” tutkijaryhmän puheenjohtajana.

Lue lisää

Musiikilliset käytännöt osallistuvat sosiaalisen sukupuolen tuottamiseen ja sukupuolijärjestelmä vaikuttaa musiikkielämässä. Osa professori Pirkko Moisalan tuotannosta käsittelee kulttuurin, sukupuolen ja musiikin välisiä suhteita. Moisala on kirjoittanut taidemusiikin naissäveltäjistä täyttääkseen musiikinhistorian kirjoituksen jättämiä aukkoja. Hän on kirjoittanut myös kirjan Kaija Saariahon urasta, hänen sävellystensä vastaanotosta, hänen sävellysprosessistaan ja sävellystyön kehityksestä.

Lue lisää