Takaisin

Henrik Meinander

Carl Henrik Meinander
19.5.1960, Helsinki

Filosofian tohtori 1994 (Suomen ja Skandinavian historia), Helsingin yliopisto
Master of Letters 1991 (Pedagogiikka), University of Glasgow
Filosofian kandidaatti 1987 (Suomen ja Skandinavian historia), Helsingin yliopisto

Tutkimusjohtaja ja tutkija 2015-, Demokratian voimavirrat -tutkimusohjelma, Helsingin yliopisto (Jane ja Aatos Erkon säätiö)
Historian professori 2001-, Helsingin yliopisto

Humanistisen tiedekunnan varadekaani 2010–2013, Helsingin yliopisto
Projektitutkija 2008–2010, Svenska kulturfonden
Vanhempi tutkija 2007–2008, Suomen Akatemia
Historian laitoksen laitosjohtaja 2004–2006, Helsingin yliopisto
Johtaja 2001–2002, Suomen Tukholman-instituutti
Projektitutkija 2000, Suomen Akatemia
Oppihistorian vt. apulaisprofessori 1997–1998, Helsingin yliopisto
Intendentti 1991–1997, Mannerheim-museo
Historian assistentti 1991–1997, 1998–1999, Helsingin yliopisto
Tohtorikoulutettava, Suomen Akatemia 1988–1989, Opetusministeriö 1990
Historian tuntiopettaja 1986–1987, Mattlidens gymnasium

Tutkimusteemat
Oikeistoradikalismi, urheiluhistoria, oppihistoria, historiografia, sotahistoria, aatteiden sosiaalihistoria, ruotsalaisuus Suomessa, turvallisuuspolitiikan historia, demokratian voimavirrat

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Palkinnot ja kunnianosoitukset
Årets Nors 2010 (Vuoden Norssi)
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston palkinto tieteellisestä toiminnasta 2008
Ruotsin akatemian Suomi-palkinto 2007
Oskar Öflunds stifelse -säätiön palkinto 2002

Kuva: Julia von Boguslawski
Tekstit: Henrik Meinander (Tomas Sjöblom, toim.)
Kääntänyt Tomas Sjöblom

Suomen kontekstit

Eräs tärkeä näkökulma Henrik Meinanderin tutkimuksessa on ollut aatteiden sosiaalihistoria. Häntä on harvoin kiinnostanut aatteet sellaisinaan, sillä niiden alkuperää, merkitystä ja vaikutusta ohjaavat historialliset kontekstit ja vaikuttimet. Tämä oli jo Meinanderin pro gradun ja väitöskirjan näkökulma.

Kun hän seuraavan vuosikymmenen aikana kirjoitti yleisteoksia Suomen historiasta (1999, 2005), kysymys aatteiden sosiaalisista ja poliittisista konteksteista tuli esille entistä useammin. Kirjoittaessaan sotahistoriallista teostaan Suomi 1944 (2009) Meinander lopulta lanseerasi käsitteen ”tunnemaisema” kuvatakseen sitä tunteiden, ajatusten ja aatteiden moninaisuutta, joka esiintyy samanaikaisesti yhteiskunnassa.

Kiinnostus konteksteja ja vaikuttimia kohtaan on myös vaikuttanut Meinanderin analyyseihin Suomen kehityksestä itsetietoiseksi kansakunnaksi ja itsenäiseksi valtioksi. Hänen mukaansa Suomi on pääasiassa kehittynyt kahden rakenteellisen vaikuttimen mukaan: ruotsalaisen kulttuuriperintönsä sekä niiden ketjureaktioiden mukaan, jotka Napoleonin sodat, 1900-luvun kaksi maailmansotaa ja neuvostoimperiumin kaatuminen aiheuttivat Itämeren alueella.

Tämä tematiikka on kantava elementti Meinanderin johtamassa ”Demokratian voimavirrat: Kansanvallan kontekstit ja ominaispiirteet Suomessa ja Ruotsissa vuosina 1890–2020” -tutkimusohjelmassa. Aihetta tutkitaan kolmessa yliopistossa vuosina 2015–2017. Tutkimusta on inspiroinut lähestyvä Suomen tasavallan 100-vuotisjuhlavuosi. Tarkoituksena on selvittää, kuinka maiden demokratiat ovat kehittyneet kolmen vaikuttimen vuorovaikutuksessa: yhteinen kulttuuriperintö ja yhteiset poliittiset kulttuurit, rooli ja kilpailukyky maailmantaloudessa, sekä maiden geopoliittiset asemat.

Kuva: Kenneth Bamberg.
Takaisin