Takaisin

Henrik Gabriel Porthan

8.11.1739, Viitasaari - 16.3.1804, Turku

Filosofian maisteri 1760, Kuninkaallinen Turun Akatemia

Kaunopuheisuuden (latinan kielen) dosentti 1762
Kirjaston amanuenssi 1764 ja kirjastonhoitaja 1772–1777
Kaunopuheisuuden ja runouden (roomalaisen runouden) vt. professori 1776 ja professori 1777–1804, rehtori 1786–1787 ja 1798–1799, Kuninkaallinen Turun Akatemia

Kunnianosoitukset
Ruotsin Pohjantähden ritarikunnan ritari 1799 ja kanslianeuvos 1802.

Kuva: Wikimedia Commons
Tekstit: Lauri Lönsström

Kirjastonhoitaja vailla vertaa

Henrik Gabriel Porthan toimi Kuninkaallisen Turun Akatemian kirjaston amanuenssina 1764 ja kirjastonhoitajana 1772–1777. Kirjastotyö sopi hyvin Porthanille, joka oli pedantti, huolellinen ja tiedonjanoinen. Hän uusi kirjaston luettelointia ja kasvatti teosten määrää huomattavasti: kirjaston nidemäärä nelinkertaistui Porthanin aikana.

Porthan loi suhteita toisiin kirjastoihin, jolloin kirjastoon saatiin lisää ulkomaista kirjallisuutta. Tästä esimerkkinä on hänen Hannoverin Göttingenin yliopistoon 1779 suuntautunut ulkomaanmatka, jonka aikana luotujen suhteiden ansiosta Göttingenissä on säilynyt Turun paloa edeltäviä painatteita 2000-luvulle asti.

Vaihtosuhteiden luomisen lisäksi, Porthan hankki akatemian kirjastoon Ruotsista kirjapainojen vapaakappaleita sekä taannehtivasti kaikkea suomalaista kirjallisuutta. Kirjaston omia kaksoiskappaleita hän puolestaan lähetti Porvoon lukion kirjastolle.

Porthan päätti pestinsä kirjastossa vuonna 1777, kun hänet valittiin kaunopuheisuuden ja runouden professoriksi. Hän jatkoi kuitenkin kirjaston kokoelmien kartuttamista ja sen kehittämistä koko uransa ajan. Lisäksi hän hankki laajan kirjakokoelman kotiinsa. Akatemian kirjaston toiminnan kehittäminen ja kokoelmien laajentaminen loivat pohjan nykyiselle kansalliskirjastolle.

Kansalliskirjasto. Kuva: Wikimedia Commons.​
Kansalliskirjasto. Kuva: Wikimedia Commons.​

Lähteet:

Takaisin