Takaisin

Hannu Riikonen

H. K. Riikonen
3.8.1948, Helsinki

Filosofian kandidaatti (Rooman kirjallisuus) 1970, filosofian lisensiaatti 1972, filosofian tohtori 1978 (yleinen kirjallisuustiede), Helsingin yliopisto

Yleisen kirjallisuustieteen professori 1997-, Helsingin yliopisto

Rooman kirjallisuuden vs. assistentti 1971–1974, Helsingin yliopisto
Kirjallisuuden vs. apulaisprofessori sl 1974, Jyväskylän yliopisto
Yleisen kirjallisuustieteen tuntiopettaja 1974–1979, Helsingin yliopisto, Helsingin seudun kesäyliopisto
Yleisen kirjallisuustieteen vs. apulaisprofessori kl 1975, Helsingin yliopisto
Kirjallisuuden historian dosentti 1978–1995, Helsingin yliopisto
Yleisen kirjallisuustieteen vt. apulaisprofessori, apulaisprofessori ja vs. professori 1979–1993, Turun yliopisto
Yleisen kirjallisuustieteen ja estetiikan apulaisprofessori 1994–1997, Helsingin yliopisto
Taiteiden tutkimuksen laitoksen esimies 1998–2001, Humanistisen tiedekunnan varadekaani 2007–2009, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Antiikin traditiot, suomennosten historia, oppihistoria; Pentti Saarikoski, Olavi Paavolainen, James Joyce, Ezra Pound

Palkinnot ja erityissaavutukset: SVR 1, XXX, Helsingin yliopiston hopeinen mitali; Suomalaisen tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran jäsen

Tekstit: H.K. Riikonen (Kaija Hartikainen, toim.)

Parhaat hetkeni Helsingin yliopistossa

Yleinen kirjallisuustiede on Rooman kirjallisuuden oppiaineen ohella kaunopuheisuuden (eloquentia) oppiaineen perillinen. Yleisen kirjallisuustieteen ensimmäinen professori Fredrik Cygnaeus oli aikansa merkittävin puhuja. Oman urani huippukohdat liittyvät tähän perinteeseen. Olen pitänyt suuren määrän karonkkapuheita, ja on aina ollut suuri ilo puhua oppilaiden ja muidenkin väittelijöiden juhlissa. Olen pitänyt myös useita muita juhlapuheita, joiden ehdotonta huippua merkitsi Suomen Maataloustieteellisen Seuran 100-vuotisjuhlassa pidetty puhe.

Toisaalta erilaisten uran huippukohtien ohella erityisen tärkeäksi, suoranaiseksi etuoikeudeksi olen kokenut sen, että olen kautta urani saanut työskennellä nuorten ihmisten parissa. Opettamalla nuoria opiskelijoita olen samalla saanut myös itse oppia jatkuvasti uutta. Opetustoiminnalla henkisen vireyden ylläpitäjänä on minulle ollut ratkaiseva merkitys. Olen myös voinut – yliopistolle keskeisen opetuksen vapauden turvin – olla luennoilla ja seminaareissa vapaasti oma itseni kaikkine originelleine ominaisuuksineni.

Raskaat kongressit vaativat raskaat huvitukset. H.K. Riikonen Ezra Pound-kongressissa Rapallossa. Kuva: H.K. Riikosen koti-arkisto

 

Takaisin