Takaisin

Hannu Riikonen

H. K. Riikonen
3.8.1948, Helsinki

Filosofian kandidaatti (Rooman kirjallisuus) 1970, filosofian lisensiaatti 1972, filosofian tohtori 1978 (yleinen kirjallisuustiede), Helsingin yliopisto

Yleisen kirjallisuustieteen professori 1997-, Helsingin yliopisto

Rooman kirjallisuuden vs. assistentti 1971–1974, Helsingin yliopisto
Kirjallisuuden vs. apulaisprofessori sl 1974, Jyväskylän yliopisto
Yleisen kirjallisuustieteen tuntiopettaja 1974–1979, Helsingin yliopisto, Helsingin seudun kesäyliopisto
Yleisen kirjallisuustieteen vs. apulaisprofessori kl 1975, Helsingin yliopisto
Kirjallisuuden historian dosentti 1978–1995, Helsingin yliopisto
Yleisen kirjallisuustieteen vt. apulaisprofessori, apulaisprofessori ja vs. professori 1979–1993, Turun yliopisto
Yleisen kirjallisuustieteen ja estetiikan apulaisprofessori 1994–1997, Helsingin yliopisto
Taiteiden tutkimuksen laitoksen esimies 1998–2001, Humanistisen tiedekunnan varadekaani 2007–2009, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Antiikin traditiot, suomennosten historia, oppihistoria; Pentti Saarikoski, Olavi Paavolainen, James Joyce, Ezra Pound

Palkinnot ja erityissaavutukset: SVR 1, XXX, Helsingin yliopiston hopeinen mitali; Suomalaisen tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran jäsen

Tekstit: H.K. Riikonen (Kaija Hartikainen, toim.)

Hallintoa, asiantuntijatehtäviä ja järjestötoimintaa

H. K. Riikonen kuuluu niihin professoreihin, jotka käyttävät roskakoria ja tietokoneen delete-näppäintä hallinnosta tulevien strategia- yms. papereiden ja yleensä jatkuvasti lisääntyneen yliopistobyrokratian kohdalla. Hän on kuitenkin mielestään suorittanut osuutensa hallinnollisista tehtävistä toimimalla mm. Taiteiden tutkimuksen laitoksen esimiehenä, Itäisen Keski-Euroopan, Baltian ja Balkanin opintokokonaisuuden (IKEBB) johtoryhmän jäsenenä ja yhden kauden humanistisen tiedekunnan varadekaanina.

Hän on toiminut aktiivisesti tieteellisissä seuroissa ja yhdistyksissä, kuten Kirjallisuudentutkijain seurassa, Suomen Semiotiikan Seurassa, James Joyce Society of Sweden and Finland -yhdistyksessä ja Viipurin Suomalaisessa Kirjallisuusseurassa. Tätä nykyä hän toimii sekä Suomalaisen Tiedeakatemian että Suomen Tiedeseuran luottamustehtävissä.

Humanistista tutkimusta laaja-alaisesti seuraavana tutkijana professori Riikonen pitää erityisen suurena luottamuksenosoituksena sitä, että hänet on kutsuttu humanistisen tiedekunnan edustajaksi useiden eri tieteenalojen väitöstilaisuuksiin. Myös tätä kautta hän on saanut laaja-alaisen näkemyksen suomalaisen humanistisen tutkimuksen kenttään.

Professori Riikonen on kirjoittanut suuren määrän referee-lausuntoja julkaistavista artikkeleista ja kirjoista sekä arvioinut tutkijoiden ja kirjailijoiden hakemuksia mm. Alfred Kordelinin säätiössä sekä säätiöiden professori- ja postdoc-pooleissa. Tätä toimintaa tärkeämmäksi hän on kuitenkin kokenut tutkimusten ja tietokirjojen julkisen arvioinnin. Hän on kautta uransa harjoittanut arvostelutoimintaa kirjoittamalla muun muassa Arctokseen (suomalainen antiikintutkimuksen aikakauskirja), Historialliseen Aikakauskirjaan, Kanavaan, Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirjaan ja sen seuraajaan Avaimeen, Synteesiin, niin & näin -lehteen ja Tieteessä tapahtuu -lehteen.

Kansalaisvelvollisuutta suorittamassa Teneriffalla Kuva: H.K. Riikosen koti-arkisto


 

Takaisin