Takaisin

Fredrik Cygnaeus

Fredrik Cygnaeus
1.4.1807, Hämeenlinna – 7.2.1881, Helsinki

Filosofian kandidaatti, maisteri 1832, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Vararehtori 1865–1866, Keisarillisen Aleksanterin Yliopisto
Historiallis-kielitieteellisen osaston dekaani 1856–1867, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden professori 1854–1867, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Historian dosentti 1839–1854, vt. professori 1848–1853, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Rehtori 1839–1852, Helsingin yläalkeiskoulu
Poliittisten aineiden opettaja 1833–1837, Haminan kadettikoulu

Suomen taideyhdistyksen puheenjohtaja 1863–1878
Pohjalaisosakuntien kuraattori 1838–1849

Kunnianosoitukset
Valtioneuvos 1867
Ruotsin pohjantähden R 1867
Kanslianeuvos 1865
Filosofian kunniatohtori 1860, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Pyhän Stanislauksen R 2 1856, johon keisarin kruunu 1862

Muistolaatta 1948, Hämeenlinna
Postimerkki 1948

Kuva: Helsingin yliopistomuseo / Timo Huvilinna
Tekstit: Tomas Sjöblom

Fredrik Cygnaeuksen kirjallista tuotantoa

 • Commentationis de Hannibale pars prior indolem ejus a scriptoribus infamatam vindicatura, 1839. (Väitöskirja)
 • Jääkynttilät. Ströskrift i fria häften. Första häftet, Helsingfors 1837.
 • Höstispiggarna. Ströskrift, Stockholm 1841.
 • Stycken ur en teckning af Finska kriget åren 1741 och 1742. Första stycket, Helsingfors 1843.
 • Ljus och skugga. Vandringsbilder. Första häftet, Helsingfors 1845.
 • Ljus och skugga. Vandringsbilder. Andra häftet, Helsingfors 1846.
 • Bidrag till de nordeuropeiska folkslagens historia. Hämtade ur sydeuropeiska källor. Urkunder och bearbetningar af dessa. Första delen, Helsingfors 1848.
 • Johan Jacob Nervander, Helsingfors 1848.
 • Skaldestycken. Första delen. Lyriska dikter, Helsingfors 1851.
 • Skaldestycken. Andra delen. Claes Flemings tider. Dramatisk dikt i fem acter, Helsingfors 1851.
 • Afhandlingar i populära ämnen I, Helsingfors 1852.
 • Afhandlingar i populära ämnen II, Helsingfors 1853.
 • Erik XIV som dramatisk karakter, Helsingfors 1853.
 • Skaldestycken. Tredje delen. Hertig Johans ungdomsdrömmar, Helsingfors 1854.
 • Skaldestycken. Fjärde delen. Lyriska dikter, Helsingfors 1857.
 • Bilder ur förgångna tiders lif I, Helsingfors 1858.
 • Om Fänrik Ståls sägner. Betraktelser, Helsingfors 1861.
 • Skaldestycken. Femte delen. Lyriska dikter, Helsingfors 1864.
 • Små häften rörande litteratur och konst, Helsingfors 1866–1868.
 • Skaldestycken. Senare afd., Helsingfors 1870.
 • Om Johan Ludvig Runeberg I, Helsingfors 1873.
Takaisin