Takaisin

Frans Michael Franzén

Frans Michael Franzén
9.2.1772, Oulu – 14.8.1847, Härnösand

Filosofian maisteri 1789, Kuninkaallinen Turun Akatemia
Teologian tohtori 1818, Uppsala universitet
Pappisvihkimys 1803

Historian ja moraalin professori 1801–1811, Kuninkaallinen Turun Akatemia
Kirjallisuudenhistorian professori 1798–1801, Kuninkaallinen Turun Akatemia
Kirjastonhoitaja 1795–1811, Kuninkaallinen Turun Akatemia
Kaunopuheisuuden dosentti 1792, Kuninkaallinen Turun Akatemia

Nyländska afdelningenin inspehtori 1800–1811
Svenska Akademienin jäsen 1808

Piispa 1831–1847, Härnösandin hiippakunta
Kirkkoherra 1824–1834, Klaran seurakunta
Kirkkoherra 1810–1824, lääninrovasti 1820, Kumlan seurakunta
Kirkkoherra 1803–1810, Paimion seurakunta

Kunnianosoitukset
Riemumaisteri 1840, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Riemumaisteri 1839, Uppsala universitet
Lundbladska priset 1794

Hänen mukaansa nimetty
Franzénia, entinen Helsingin yliopiston rakennus, Helsinki
Franzéninkatu 1901, Franzénin puistikko 1928, Franzéninaukio 1990, Helsinki
Franzénin puisto ja muistopatsas, Oulu

Kuva: WikimediaCommons
Tekstit: Tomas Sjöblom

Runoutta, virsiä ja juomalauluja

Nuoren yliopistonopettajan odotettiin 1800-luvun vaihteessa esiintyvän myös runoilijana. Tämä sopi Frans Michael Franzénille enemmän kuin hyvin. Hän aloittikin runoilijanuransa heti, kun hänet nimitettiin dosentiksi vuonna 1792.

Franzén tuli pian kulttuuripiireissä tunnetuksi vuosina 1793–1794 Stockholms Posten -lehdessä julkaistuilla runoillaan. Näitä olivat muun muassa Människans Anlete (suom. Ihmis-KaswotIsak Alexis Wallenius 1858) ja Till Selma. Molemmat kuuluivat kokonaiseen sarjaan Selma-rakkausrunoja, joiden inspiraationa toimi Franzénin ensirakkaus Margareta Christina Thileman.

Olennaiseksi piirteeksi Franzénin runoudessa muodostuivat kotoisen harmonian, yksinkertaisuudesta ammentavan onnen ja hetken ilon kuvaukset. Näihin teemoihin hän haki inspiraatiota etenkin matkatessaan Lappiin professori Henrik Gabriel Porthanin kanssa vuonna 1794. Lappi edusti Franzénille rakkauden, yksinkertaisuuden ja vapauden maailmaa – hektisen kaupungin vastakohtaa.

Franzénille avautui mahdollisuus syventää maailmankuvaansa pitkällä ulkomaanmatkalla 1795–1796. Hän vieraili varakkaan turkulaisnuorukaisen Karl Fredrik Bremerin kanssa Saksassa, Ranskassa ja Englannissa. Franzénin kokemukset vallankumouksesta Pariisissa saivat hänet kääntymään aikaisemmin ihannoimaansa vallankumouksellisuutta vastaan.

Franzén käsitteli vallankumousaikaa ja aatteellista kriisiään muun muassa laajassa runoelmassaan ”Julie de St. Julien eller Frihetsbilden. Symboliserad historie”, joka painettiin vuonna 1825. Siinä hän myös katsoi Ruotsin konstitutionaalisen monarkian vuodelta 1809 olevan ihanteellinen valtiomuoto.​
Franzén käsitteli vallankumousaikaa ja aatteellista kriisiään muun muassa laajassa runoelmassaan ”Julie de St. Julien eller Frihetsbilden. Symboliserad historie”, joka painettiin vuonna 1825. Siinä hän myös katsoi Ruotsin konstitutionaalisen monarkian vuodelta 1809 olevan ihanteellinen valtiomuoto.​

Englannissa Franzén löysi mielestään stabiilimman yhteiskunnan, jota alkoi ihailla menetettyään uskonsa ranskalaiseen kumouksellisuuteen. Hän tutustui englantilaiseen runouteen, erityisesti William Shakespearen tuotantoon. Franzén ottikin Shakespearen esikuvakseen, ja häntä on luonnehdittu Ruotsin (ja Suomen) ensimmäiseksi todelliseksi Shakespearen ymmärtäjäksi. Matka inspiroi häntä kirjoittamaan entistä enemmän aikansa aatteellista ja poliittista murrosta käsitteleviä runoja.

Kun Suomesta tuli autonominen suurruhtinaskunta, Franzén näki mahdollisuuden päästä osaksi laajempaa venäläistä kulttuuripiiriä. Hän kirjoitti tsaari-suurruhtinas Aleksanteria ihannoivan runoelman vuonna 1809. Aleksanteri kuitenkin katsoi Franzénin olevan pelkkä opportunisti, eikä ottanut häntä suosioonsa.

Franzén muutti pysyvästi Ruotsiin vuonna 1810. Siellä hän kirjoitti kenties tunnetuimmat runonsa, lapsuutta ja maaseutua ihailevan Fanny-sarjan. Franzén ryhtyi myös laatimaan suurta heksametrieeposta Gustaf Adolph i Tyskland, joka ei kuitenkaan koskaan valmistunut. Sen sijaan hän sai vuonna 1829 valmiiksi yli 12 000 säkeen mittaisen Svante Sture eller Mötet vid Alvastra -eepoksen.

Frans Michael Franzén kuvattuna G. Fahlcrantzin kuparipiirroksessa. Kuva: WikimediaCommons.​
Frans Michael Franzén kuvattuna G. Fahlcrantzin kuparipiirroksessa. Kuva: WikimediaCommons.​

Franzénin lyriikkaan kuului myös virsiä ja juomalauluja. Franzénin juomalauluista kenties tänä päivänä tunnetuin on Bordsvisa/När skämtet tar ordet vid vänskapens bord. Virsien osalta on erityisesti syytä mainita hyvin suosittu adventtivirsi Bereden väg för Herran, jota edelleen lauletaan monissa ruotsalaisissa adventtijumalanpalveluksissa. Franzén oli arkkipiispa Johan Olof Wallinin ohella johtavassa asemassa Ruotsin vuoden 1819 virsikirjaa laativassa komiteassa.

Franzén on hyvin perustein sijoitettu ensimmäisten suomalaisten runoilijoiden joukkoon. Lisäksi hän oli aikansa merkittävimpiä ruotsalaisia todellisia lyriikan lahjakkuuksia. Franzén oli paitsi ruotsalaisen romantiikan runouden uranuurtaja, myös merkittävä uskonnollinen lyyrikko.

Lähteet

Takaisin