Takaisin

Frans Michael Franzén

Frans Michael Franzén
9.2.1772, Oulu – 14.8.1847, Härnösand

Filosofian maisteri 1789, Kuninkaallinen Turun Akatemia
Teologian tohtori 1818, Uppsala universitet
Pappisvihkimys 1803

Historian ja moraalin professori 1801–1811, Kuninkaallinen Turun Akatemia
Kirjallisuudenhistorian professori 1798–1801, Kuninkaallinen Turun Akatemia
Kirjastonhoitaja 1795–1811, Kuninkaallinen Turun Akatemia
Kaunopuheisuuden dosentti 1792, Kuninkaallinen Turun Akatemia

Nyländska afdelningenin inspehtori 1800–1811
Svenska Akademienin jäsen 1808

Piispa 1831–1847, Härnösandin hiippakunta
Kirkkoherra 1824–1834, Klaran seurakunta
Kirkkoherra 1810–1824, lääninrovasti 1820, Kumlan seurakunta
Kirkkoherra 1803–1810, Paimion seurakunta

Kunnianosoitukset
Riemumaisteri 1840, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Riemumaisteri 1839, Uppsala universitet
Lundbladska priset 1794

Hänen mukaansa nimetty
Franzénia, entinen Helsingin yliopiston rakennus, Helsinki
Franzéninkatu 1901, Franzénin puistikko 1928, Franzéninaukio 1990, Helsinki
Franzénin puisto ja muistopatsas, Oulu

Kuva: WikimediaCommons
Tekstit: Tomas Sjöblom

Nuori lahjakkuus

Oululaisen kauppiasperheen poika Frans Michael Franzén osoitti jo nuorena suurta kirjallista lahjakkuutta. Varhaiskypsästä pojasta tuli Kuninkaallisen Turun Akatemian ylioppilas jo vuonna 1785 – vain 13-vuotiaana. Lahjakkuutensa ansiosta nuori ylioppilas sai akatemian johtomiesten keskuudesta monia tukijoita, jotka vastaisuudessakin pyrkivät pitämään hänet akatemian palveluksessa.

Saapuessaan Turkuun Franzén pääsi professori Henrik Gabriel Porthanin siipien suojaan. Franzén puolusti jo 14-vuotiaana julkisesti tämän väitöskirjaa De Bircarlis I. Kolme vuotta myöhemmin hän väitteli saman teoksen toisella osalla filosofian kandidaatiksi. Franzénin taitavan väittelyn ansiosta luultiinkin yleisesti että hän oli kirjoittanut De Bircarlis II -teoksen itse. Tosiasiassa hän puolusti – kuten tapana oli – pro gradu -väitöksessään opettajansa kirjoittamaa teosta. Franzén promovoitiin myös maisteriksi vuonna 1789.

Dosentiksi Franzén väitteli teoksella Historiola orationis humanae, quattuor aetatibus descripta (1791), joka ajan hengen mukaan käsitteli ihmisen puheen historiaa. Teoksen toinen osa ilmestyi vuonna 1795, jolloin Franzén myös nimitettiin akatemian kirjastonhoitajaksi.

Professoreiden Jacob Tengström ja H. G. Porthan suosituksesta Franzén nimitettiin kirjallisuudenhistorian professoriksi vuonna 1798. Tämä nimitys, kuten myös nimitys historian ja moraalin professoriksi vuonna 1801, ilmaisi johtomiesten halua pitää lupaava nuori lahjakkuus akatemian palveluksessa. Franzén nimittäin ilmaisi jo varhain halunsa muuttaa Tukholmaan, mikäli sieltä löytyy mieluisa virka.

Fredrika Bremerin (1801–1865) maalaama profiili nuoresta Frans Michael Franzénista. Kuva: WikimediaCommons.​
Fredrika Bremerin (1801–1865) maalaama profiili nuoresta Frans Michael Franzénista. Kuva: WikimediaCommons.​

Franzénin ensimmäinen laajempi, oma historiateos Om svenska drottningar ilmestyi vuonna 1798. Siitä tuli erittäin suosittu aikalaisten historiasta kiinnostuneiden parissa. Sittemmin Franzénin historiallistieteellinen tuotanto keskittyi pitkälti laajoihin elämäkertoihin.

Franzénin toimet akatemiassa eivät rajoittuneet tieteen tekemiseen ja opettamiseen. Hän osallistui aktiivisesti muun muassa Turun Musikaalisen Seuran toimintaan ja toimitti akatemiaan läheisessä yhteydessä olevaa Åbo Tidningiä. Franzénin aikana lehden sisältö muuttui kaunokirjallisemmaksi ja uutispainotteisemmaksi.

Kysymys Tukholmaan muuttamisesta tuli ajankohtaiseksi, kun Franzén kutsuttiin Svenska Akademienin jäseneksi vuonna 1808. Hän asui kuitenkin Turusta siihen asti, kun sai nimityksen Kumlan kirkkoherraksi kaksi vuotta myöhemmin. Silloin Franzén erosi professuuristaan ja muutti pysyvästi Ruotsiin, jossa sittemmin sai nimityksen Tukholman Klaran kirkkoherraksi vuonna 1824, ja viimein Härnösandin piispaksi vuonna 1831.

Franzén palasi Suomeen yhden ainoan kerran erottuaan professuuristaan. Hän matkasi Turun kautta Helsinkiin yliopiston 200-vuotisjuhliin vuonna 1840, jolloin hänet seppelöitiin riemumaisteriksi. Franzén kirjoitti matkastaan pitkässä runossa Resan till Jubelfesten 1840, jossa kuvasi Turun autiutta kaupungin palon jälkeen ja uuden pääkaupungin komeutta.

Helsingin Kalliossa sijaitseva yliopiston rakennus nimettiin Frans Michael Franzénin mukaan ”Franzeniaksi”. Kuva: Ari Aalto.​
Helsingin Kalliossa sijaitseva yliopiston rakennus nimettiin Frans Michael Franzénin mukaan ”Franzeniaksi”. Kuva: Ari Aalto.​

Lähteet

Takaisin