Takaisin

Erja Tenhonen-Lightfoot

Erja Aulikki Tenhonen-Lightfoot
8.12.1960, Tohmajärvi

Näyttötutkintomestari 2011, HAMK
Konferenssitulkki 1997, Turun yliopisto
Filosofian lisensiaatti (soveltava kielitiede) 1993, Vaasan yliopisto
Filosofian maisteri (kääntäminen ja tulkkaus) 1988, Joensuun yliopisto

Tulkkauksen yliopisto-opettaja 2011-, Helsingin yliopisto
Tulkkauksen ja kääntämisen tuntiopettaja 1997–2011, Helsingin yliopisto

Asioimistulkkien näyttötutkintojen pääarvioija 2010-, Amiedu / TAKK
Koordinoiva tulkkauksen lehtori 2003–2006, Helsingin yliopisto / Palmenia
Passiivisuomen koulutusprojektin koordinaattori 1995–1996, Helsingin yliopisto / Vantaan täydennyskoulutuslaitos
Soveltavan kielitieteen projektitutkija 1990–1992, Suomen Akatemia / Vaasan yliopisto

Yrittäjä 2002-, tulkkauspalveluyritys Sanas
Freelance-oikeustulkki käräjä- ja hovioikeuksissa 2002-
Yrittäjä ja koordinoiva tulkki 1998–2002, Cross Border Communications Oy
Freelance-konferenssitulkki kaikissa EU:n toimielimissä 1997-

Kuva: Johanna Hirvonen
Tekstit: Tomas Sjöblom

Koneellisia tulkkauksen apuvälineitä

Viime aikoina on ollut paljon puhetta koneellisesta kääntämisestä ja tulkkaamisesta. Erja Tenhonen-Lightfootin mukaan uusi teknologia voi sopia tiettyihin käyttöyhteyksiin.

– Mitä enemmän joku tilanne on määrämuotoinen ja tiettyyn asiaan sidottu, sitä paremmin koneellinen tulkkaus voisi sopia. Jos ajatellaan vaikkapa säätiedotuksia, ne noudattavat aina samaa kaavaa. Niitä on käännetty koneellisesti Kanadassa jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Mitä epämuodollisemmasta ja vähemmän kaavaan sidotusta tilanteesta on kyse, sitä huonommin koneellinen kääntäminen ja tulkkaus Tenhonen-Lightfootin mukaan sopii.

– Tällaisissa tilanteissa syntyy usein hyvin koomisia lopputuloksia ja suuria väärinkäsityksiä. Väärin­käsityksiähän syntyy, vaikka tulkkina tai kääntäjänä olisi ihminen, saati sitten kone. En kuitenkaan suhtaudu täysin kielteisesti koneelliseen tulkkaamiseen. Ajattelisin että ”tylsät ja rutiininomaiset” tehtävät voisi koneellistaa ja jättää haastavammat ja antoisammat tehtävät ihmisille.

Koneellisen kääntämisen ja tulkkauksen välineistä voisi kuitenkin Tenhonen-Lightfootin mielestä saada hyviä apuvälineitä. Puhetta automaattisesti litteroivia järjestelmiä onkin jo olemassa.

– Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa on jo nyt käytössä järjestelmä, joka välittää mikrofoniin lausutun puheen tulkkikoppeihin kuvaruudulle tekstinä. Eli kyllä käyttömahdollisuudet ovat suuret. Riskejä on paljon, mutta koneellisista apuvälineistä voi olla paljon hyvääkin tiedossa.

Tulkin työasema Euroopan Unionin tuomioistuimessa. EU:ssa on keskusteltu siitä, pitäisikö kansainvälisen rikostuomioistuimen tyyppinen litterointijärjestelmä ottaa käyttöön. Kuva: Wikimedia Commons / Stefan64. Lisenssi: CC BY-SA 3.0.

 

Takaisin