Takaisin

Elias Lönnrot

9.4.1802 Sammatti – 19.3.1884 Sammatti

Filosofian kandidaatti 1827, Turun Akatemia
Lääketieteen kandidaatti 1830 ja lääketieteen tohtori 1832, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Suomen kielen ja kirjallisuuden professorina 1853–1862, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Runonkeruu- ja tutkimusmatkoja 1828–1844
Piirilääkärinä Kajaanissa 1833–1843 ja 1849–1854

Kuva: Helsingin yliopistomuseo
Tekstit: Kaarina Pitkänen-Heikkilä ja Suvi Uotinen (toim.)

Lisää Elias Lönnrotista

Verkossa

Raija Majamaa: Elias Lönnrot
http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/2836/

Kalevalaseura: Elias Lönnrot
http://kalevalaseura.fi/kalevalasta/elias-lonnrot/

Historialliset humanistit
http://www.helsinki.fi/historiallisethumanistit/lonnrot_kult.html

Elias Lönnrot -seura
http://www.eliaslonnrotseura.fi/

Kirjallisuutta

Anttila, Aarne 1831: Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta I. SKST 90. Helsinki: SKS.

Anttila, Aarne 1835: Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta II. SKST 90. Helsinki: SKS.

Majamaa, Raija (toim.) 1990–1992: Elias Lönnrot. Valitut teokset 1–4. Helsinki: SKS.

Pitkänen, Kaarina 2008: Suomi kasvitieteen kieleksi. Elias Lönnrot termistön kehittäjänä. SKST 1164. Helsinki: SKS.

Pitkänen-Heikkilä, Kaarina 2013: Elias Lönnrot. Teoksessa: Paloposki, Outi ja H. K. Riikonen (toim.), Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: SKS.

Takaisin