Takaisin

Eino Jutikkala

Eino Kaarlo Ilmari Jutikkala (vuoteen 1931 Rinne)
24.10.1907, Sääksmäki – 22.12.2006, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1928, filosofian lisensiaatti, maisteri ja tohtori (historia) 1932, Helsingin yliopisto

Suomen historian professori 1954–1974, Helsingin yliopisto
Varadekaani 1960–1966 ja dekaani 1966–1969, historiallis-kielitieteellisen osasto, Helsingin yliopisto
Paikallishistoriallisen toimiston puheenjohtaja 1949–1954
Valtion tiedotuslaitoksen toimistopäällikkö 1941–1944

Historiallisen yhdistyksen puheenjohtaja 1934–1946
Kansainvälisen historiatieteiden komitean Suomen osaston puheenjohtaja 1954–1968
Ruotsalais-suomalaisen kulttuurirahaston hallituksen jäsen 1960–1971
Suomalaisen Tiedeakatemian apujäsen 1938, jäsen 1946, esimies 1968–1970 ja kunniajäsen 1996

Kunnianosoituksia
Akateemikon arvo 1972
Suomen Kulttuurirahaston kunniajäsen 1973
Kunniatohtori valtiotieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto 1956
Kunniatohtori Helsingin kauppakorkeakoulu 1966
Kunniatohtori Tukholman yliopisto 1966
Kunniatohtori Tampereen yliopisto 1985
Riemukunniatohtori 2006, Helsingin yliopisto

Kuva: Antti Taskiainen, SKS Kirjallisuusarkisto
Tekstit: Tero Juutilainen

”Hoppu-Heikki”

Eino Jutikkalan työ historiantutkijana oli erittäin ripeää, mutta huolellista ja tunnollista. Hän oli yleensä ensimmäisten joukossa valmiina ja usein hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Hänen sanotaankin julkaisseen 30-vuotiaaksi tultuaan enemmän kuin moni oli ehtinyt elämänsä aikana. Myös muissa kuin omissa tutkimuksissaan hän piti vauhtia yllä.

Yksi ensimmäisistä isomman luokan työtehtävistä oli toimia toimitussihteerinä Suomen kulttuurihistoria-teosten parissa. Projektia johti ensin Gunnar Suolahti, mutta hänen kuoltua äkillisesti vetovastuu siirtyi toiselle kulttuurihistorian voimahahmolle Väinö Voionmaalle. Todellinen tahdinlyöjä oli kuitenkin Jutikkala, jonka kerrotaan välillä jopa odottaneen kirjoittajan vieressä käsikirjoitusliuskan valmistumista. Myös opiskelijat kokivat ajoittain Jutikkalan kärsimättömyyden ja antoivatkin hänelle lempinimen ”Hoppu-Heikki” tai pelkkä ”Hoppu”. Opiskelijat kuitenkin arvostivat Jutikkalaa, ja hän oli pidetty luennoitsija niin opiskelijoiden keskuudessa kuin yliopiston ulkopuolellakin.

Päiviö Tommila luonnehtii Jutikkalaa: ”Luennoitsijana Jutikkala oli loistava, tentaattorina vaativa, seminaarien pitäjänä perusteellinen, töiden ohjaajana tieteellistä tarkkuutta tähdentävä, esimiehenä luotettava. Ystävilleen hän järjesti ikimuistoisia historiallisia illallisia. Emmekä saa unohtaa hänen rakastamaansa mahjong-peliä.”

Ripeällä otteella tehdyt työt mahdollistivat sen, että Jutikkala pystyi olemaan mukana monenlaisissa projekteissa. Hän oli mukana vaikuttamassa erillisen Paikallishistoriallisen Toimiston syntyyn, joka perustettiin varmistamaan paikallishistorioiden laatua. Jutikkala toimi johtokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana. Jutikkala oli tuttu näky myös muiden tieteellisten seurojen jäsenenä sekä esimiehenä.

Jutikkala vaikutti pitkään Historiallisen Aikakauskirjan toimituksessa ja sen päätoimittajana. Hän oli myös mukana aloittamassa ja kirjoittamassa artikkeleita Kansallisbiografia-projektiin, vaikka varsinkin uran alkuvaiheessa karsasti henkilöesittelyjä.

Eino Jutikkalan työn laatu tunnustettiin monin tavoin. Hänelle myönnettiin neljä kunniatohtoriutta, neljässä eri yliopistossa, minkä lisäksi hän sai akateemikon arvonimen vuonna 1972 yhtenä ensimmäisistä. Ensimmäisen kunniatohtoriuden hän sai Helsingin yliopiston valtiotieteelliseltä tiedekunnalta vuonna 1956, mikä tarkoitti sitä, että hän oli paikalla myös 50 vuotta myöhemmin vastaanottamassa riemukunniatohtorin arvonimeä.

Fred Karlsson ja Eino Jutikkala humanistisen tiedekunnan Alumni- ja yritysyhteistyöjuhlassa 2002. Kuva Eero Roine, HY.​
Fred Karlsson ja Eino Jutikkala humanistisen tiedekunnan Alumni- ja yritysyhteistyöjuhlassa 2002. Kuva Eero Roine, HY.​

Lähteet:

Takaisin