Takaisin

Ebba Witt-Brattström

Ebba Marcelle Witt-Brattström
1.6.1953, Tukholma

Kirjallisuustieteen dosentti 1995, Stockholms universitet
Filosofian tohtori 1988 (kirjallisuustiede), Tukholman yliopisto

Pohjoismaisen kirjallisuuden professori 2012-, Helsingin yliopisto
Dag Hammarskjöld -professori 2008–2011, Nordeuropa-Institut, Humboldt Universität zu Berlin
Visiting Professor 2002, Dep. of Scandinavian Studies, University College London
Kirjallisuustieteen professori (suuntautuminen sukupuolentutkimukseen) 2000–2012, Södertörns högskola
Lehtori ja kirjallisuustieteen oppiainevastaava 1998, Södertörns högskola
Erasmus-Dozent, Deutsches Seminar 1995, Zürichin yliopisto
Erasmus-Dozent, Oud-Germanistik 1993, Groningenin yliopisto
Kirjallisuustieteen assistentti 1992–1998, Stockholms universitet
Projektitutkija 1989–1992, Tukholman yliopisto

Nordisk kvinnolitteraturhistoria -hankkeen verkkoversion johtoryhmän jäsen 2013–2014
Jäsen Ruotsin hallituksen neuvottelukunnassa koulujen tasa-arvon puolesta 2010–2011
Tutkimusprojektin “Den Nya kvinnan mellan två sekelskiften” johtaja 2002–2005, Östersjöstiftelsen, Södertörns högskola
Kungliga tekniska högskolanin hallituksen jäsen 1998–2003, Tukholma
Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon myöntävän toimikunnan jäsen 1991–1999
Kvinnovetenskaplig tidskriftin toimituskunnan jäsen 1987–1995
Nordisk kvinnolitteraturhistoria I–V:n toimituskunnan jäsen 1982–2000, ruotsinkielinen päätoimittaja osissa II–III

Tutkimuskohteet
Kaanon ja sukupuoli, kirjallisuushistoriografia, modernismin läpimurto, dekadenssi, 1930-luvun ruotsalainen proletaarimodernismi, modernistinen lyriikka, 1970-luku kirjallisuuden aikajaksona, kirjalliset sukupuolidialogit. Moa Martinson, Edith Södergran, Victoria Benedictsson, Pyhä Birgitta, Ola Hansson, Laura Marholm, August Strindberg. Psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus, sukupuolentutkimus.

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Palkintoja ja kunnianosoituksia
Expressen-lehden kriitikkopalkinto Björn Nilssonin nimissä 2016
Elin Wägner -palkinto 2015
Ivar Lo-Johanssonin henkilökohtainen palkinto 2014
Ruotsin kirjailijaliiton Lars Salvius -stipendi 2010
Stockholms Arbetareinstitutin Örjan Lindberger -palkinto 2006
Helge Ax:son stiftelse -säätiön stipendi 2005
Samfundet De Nion esseepalkinto 2004
Arbetarrörelsens bildningsförbundin Moa-palkinto 2001
Tukholman yliopiston historiallis-filosofisen tiedekunnan ehdokas Ruotsin hallituksen nuoren tutkijan stipendille 1993

Kuva: Marie Klingspor Rotstein
Tekstit: Ebba Witt-Brattström (Tomas Sjöblom, toim.)

Kääntänyt Tomas Sjöblom

Sukupuolikysymyksiä kirjallisuushistoriassa

Ebba Witt-Brattström oli Ruotsin Södertörns högskola -yliopiston ensimmäinen naispuolinen professori. Se olikin sikäli hyvin sopivaa, että professuuri oli sukupuolikysymyksiin suuntautuneessa kirjallisuustieteessä. Vuodesta 2012 Witt-Brattström on toiminut Helsingin yliopiston pohjoismaisen kirjallisuuden professorina.

Tutkimuksessaan ja kirjallisessa tuotannossaan laajemminkin Witt-Brattström on keskittynyt sukupuolikysymyksiin eri yhteyksissä. Jo hänen väitöskirjansa Moa Martinson. Skrift och drift i trettiotalet (1987) yhdisteli kirjallisuushistoriaa sukupuoliperspektiiviin. Sukupuolikysymykset ovat seuranneet tiiviisti mukana koko Witt-Brattströmin uran ajan.

– Olen juuri saanut valmiiksi antologian kirjallisia henkilökuvia, Kulturmannen och andra texter, joka julkaistaan vuoden 2016 alussa. Kirja todistaa, että on tieteellisesti hyödyllistä tutkia niin naisten kuin miestenkin kirjalijanuria.

Kirjassaan ”Dekadensens kön” (2007) Ebba Witt-Brattström kirjoittaa ruotsalaisen kirjallisen dekadenssin suurhenkilöistä Ola Hanssonista ja Laura Marholmista. Kuva: Norstedts.

Kulturmannen on hyvä esimerkki Witt-Brattströmin kulttuurin saralla esiintyvästä patriarkaatista. Toinen aspekti Witt-Brattströmin tutkimusintresseistä esiintyy muun muassa kirjassa Stå i bredd. 70-talets kvinnor, män och litteratur (2014). Siinä hän käsittelee 1970-lukua kirjallisuuden aikakautena ja argumentoi sen puolesta, että vuosikymmen – vastoin yleistä käsitystä siitä, että se ei olisi kirjallisesti juuri lainakaan antoisa – oli kirjallisesti sekä eloisa että innovatiivinen. Aikajaksolle oli Witt-Brattströmin mukaan ominaista keskeiset teemat, kuten seksuaaliset tabut, mieskriisi, depressiivinen feminismi ja naishistoria.

– Viime vuoden tutkimukseni 1970-luvun kirjallisesta ajanjaksosta on antanut minulle lisämakua vielä toisenkin modernin aikakauden uudelleen arvioimiseen. Juuri tällä hetkellä tutkin siis kirjallista 1980-lukua pohjoismaissa. Samalla suunnittelen suurempaa biomytografista hanketta biografioista, yhdessä postdoc-tutkijoiden ja vanhempien tutkijoiden kanssa.

Ebba Witt-Brattströmin kirja ”Å alla kära systrar!” (2010) käsittelee hänen aikaansa nuorena naisena 1970-luvun naisliikkeessä. Kuva: Norstedts.

 

Takaisin