Takaisin

Carl Gustaf Estlander

Carl Gustaf Estlander
31.1.1834, Lapinväärtti – 28.2.1910, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1856 (estetiikka ja nykykansain kirjallisuus), maisteri (priimus) 1857, lisensiaatti 1859, tohtori 1860, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Historiallis-kielitieteellisen osaston dekaani 1884–1898, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden dosentti 1860, professori 1868–1898, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Perustaja, päätoimittaja 1876–1886, Finsk tidskrift
Toimituksen jäsen 1862–1863, Helsingfors Dagblad

Ritariston ja aatelin edustaja valtiopäivillä 1899
Pappissäädyn edustaja valtiopäivillä 1882
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 1875–1879, 1883–1885
Uusmaalaisen osakunnan inspehtori 1870–1884
Taideyhdistyksen sihteeri 1869–1878 ja puheenjohtaja 1878–1896
Suomen Tiedeseuran jäsen 1869, puheenjohtaja 1876–1877
Svenska litteratursällskapetin perustaja 1885, puheenjohtaja 1885–1897, kunniapuheenjohtaja 1898

Kunnianosoitukset
Riemutohtori 1910
Aateloitu 1898
Valtioneuvos 1898
Riemumaisteri 1897
Kanslianeuvos 1891

Kuva: WikimediaCommons
Tekstit: Tomas Sjöblom

Estlanderin teoksia

C. G. Estlanderin kirjallista tuotantoa:

 • Nya bidrag till belysande af Finlands medeltid (1852)
 • Richard Lejonhjärta i historien och poesin (väitöskirja, 1858)
 • Folksägnerna om Robin Hood (1859)
 • De bildande konsternas historia ifrån slutet af förra århundradet intill våra dagar (1867)
 • Bidrag till den provencaliska litteraturens historia (1868)
 • Finska konstens och industrins utveckling hittills och hädanefter (1871)
 • Vid konstflitens härdar i Tyskland, Österrike, Schweiz och Belgien (1875)
 • Om teckningskonsten och metoderna att lära den (1875)
 • J. L. Runebergs estetiska åsigter (1888)
 • J. L. Runebergs förhållande till Thorild. Akademisk inbjudningsskrift (1889)
 • Hippolyte Flandrin, hans lefnad och verk (1890)
 • Naturalismen enligt Zola. Akademisk inbjudningsskrift (1891)
 • Adolf Ivar Arvidsson som vitter författare. Akademisk inbjudningsskrift (1893)
 • C. G. Estlander et. al. (toim.) Finland i 19de seklet. Framstäldt i ord och bild av finska skriftställare och konstnärer (1893)
 • I fosterländska ämnen. Tal och föredrag (1898)
 • Bernardin de Saint-Pierre och hans Mémoire om Finland. Akademisk inbjudningsskrift (1898)
 • Vitterhetens utveckling hos de nyare folken i medeltiden. Förra perioden (1900)
 • Runebergs skaldskap. Kritiska studier föregångna af redogörelse för Normalupplagans redaktion samt en kronologisk förteckning (1902)
 • Moderna konsten, föredrag af C. G. E. (1903)
 • Från flydda tider. Uppsatser, skildringar och tal (1905)

Postuumisti julkaistuja:

 • Skrifter av C. G. Estlander. Åren 1864–1881 (1915)
 • Skrifter av C. G. Estlander. Åren 1882–1893 (1919)
 • Skrifter av C. G. Estlander. Åren 1893–1910 (1921)
Kuva: WikimediaCommons.​
Kuva: WikimediaCommons.​

 

Takaisin