Takaisin

Bo Carpelan

Bo Gustaf Bertelsson Carpelan
25.10.1926, Helsinki – 11.2.2011, Espoo

Filosofian kandidaatti (kirjallisuustiede) 1948, lisensiaatti 1956, tohtori 1960, Helsingin yliopisto

Kirjastoalan tutkinto 1950, Yhteiskunnallinen korkeakoulu
Opintoja Ranskassa (1951), Yhdysvalloissa (1961), Englannissa (1962)

Taiteilijaprofessori 1980–1993

Opiskeluneuvoja 1950–1959, osastonhoitaja 1960–1964 ja apulaiskirjastonhoitaja 1964–1980, Helsingin kaupunginkirjasto
Kirjallisuusarvostelija 1949–1964, Hufvudstadsbladet

Finlands svenska författareföreningenin johtokunnan jäsen 1950–1970
Pohjoismaisen kulttuuritoimikunnan Suomen osaston jäsen 1965–1971

Merkittävimmät kunnianosoitukset
Le Prix Européen de Littérature 2007
Svenska Akademiens nordiska pris (Ruotsi) 1997
Finlandia-palkinto 1993, 2005
Suomen runoilijaliiton Vuoden runoilija 1993
Valtion ulkomainen kääntäjäpalkinto 1986
Karl Emil Tollanders pris 1983
Pro Finlandia 1978
Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto 1977
Nuorisokirjallisuuden valtionpalkinto 1969, 1989
Valtion kirjallisuuspalkinto 1967, 1972, 1987, 1989

Tekstit: Tomas Sjöblom
Kuva: Schildts & Söderströms

Kirjallinen tuotanto

Bo Carpelanin tuotantoa:

 • Som en dunkel värme, Helsingfors 1946.
 • Du mörka överlevande, Helsingfors 1947.
 • Variationer, Helsingfors 1950.
 • Minus sju, Helsingfors 1952.
 • Objekt för ord, Helsingfors 1954.
 • Landskapets förvandlingar, Helsingfors 1957.
 • Anders på ön, Bonniers barnbibliotek 133, Helsingfors 1959.
 • Studier i Gunnar Björkings lyrik, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 374, Helsingfors 1960 (väitöskirja).
 • Den svala dagen, Helsingfors 1961.
 • Anders i stan, Bonniers barnbibliotek 137, Helsingfors 1962.
 • 73 dikter, Helsingfors 1966.
 • Finlandssvenska lyrikboken : En antologi : Urval och red. Bo Carpelan, Helsingfors 1967.
 • Bågen : berättelsen om en sommar som var annorlunda, Helsingfors 1968.
 • Gården : dikter, Helsingfors 1969.
 • Rösterna i den sena timmen : roman, Helsingfors 1971.
 • Källan : dikter, Helsingfors 1973.
 • Paradiset : berättelsen om Marvins och Johans vänskap, Helsingfors 1973.
 • Din gestalt bakom dörren : en berättelse, Helsingfors 1975.
 • I de mörka rummen, i de ljusa, Helsingfors 1976.
 • Vandrande skugga : en småstadsberättelse, Helsingfors 1977.
 • Jag minns att jag drömde, Helsingfors 1979.
 • Dikter från trettio år, 1980.
 • Julius Blom : ett huvud för sig, Helsingfors 1982.
 • Dagen vänder : dikter, Helsingfors 1983.
 • Marginalia : till grekisk och romersk diktning, Helsingfors 1984.
 • Axel : roman, Helsingfors 1986.
 • Armbandsuret, Helsingfors 1986.
 • Måla himlen : vers för små och stora, Helsingfors 1988.
 • År som löv : dikter, Helsingfors 1989.
 • Marvins bok, Helsingfors 1990.
 • Urwind, Helsingfors 1993.
 • I det sedda, Helsingfors 1995.
 • Novembercredo : Dikter i urval 1946–1996, Helsingfors 1996.
 • Benjamins bok, Helsingfors 1997.
 • Namnet på tavlan Klee målade : prosadikter, Helsingfors 1999.
 • Ögonblickets tusen årstider : dikter, fragment, marginalia, Helsingfors 2001
 • Diktamina, Helsingfors 2003.
 • Berg : en roman, Helsingfors 2005.
 • Nya dikter, Helsingfors 2007.
 • Barndom : roman, Helsingfors 2008.
 • Gramina : marginalia II till Horatius, Vergilius och Dante, Helsingfors 2010.
 • Blad ur höstens arkiv, Helsingfors 2011.
 • Mot natten : dikter 2010, Helsingfors 2013.

Näiden lisäksi Carpelan käänsi ruotsiksi lukuisia suomenkielisiä teoksia, etupäässä aikalaisrunoutta.

Takaisin