Takaisin

Axel Olof Freudenthal

Axel Olof Freudenthal
12.12.1836, Siuntio – 2.6.1911 Helsinki

Filosofian kandidaatti 1859, maisteri 1860, tohtori 1865, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Opintoja Uppsalassa 1861–1862, Kööpenhaminassa 1862–1863

Ruotsin kielen ja kirjallisuuden professori 1878–1904, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Ruotsin kielen ja kirjallisuuden vt. professori 1876–1878, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Ruotsin kielen opettaja 1868–1878, Helsingfors svenska lyceum
Muinaispohjoismaisen kielen ja antikviteettien dosentti 1866, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Suomen Tiedeseuran jäsen 1876; puheenjohtaja 1888–1889
Svenska litteratursällskapet i Finlandin perustajajäsen, 1885
Svenska Folkskolans Vännerin perustajajäsen, 1882
Svenska Landmålsföreningenin perustajajäsen 1874
Nyländska afdelningenin kuraattori 1868–1880, inspehtori 1884–1886

Kunnianosoitukset
Nyländska afdelningenin pystyttämä muistokivi haudalla, 1913
Filosofian riemumaisteri 1910, Uppsala Universitet
Svenska Litteratursällskapet i Finlandin kunniajäsen, 1909
Pyhän Annan ritarikunnan III lk:n kunniamerkki 1904
Svenska Landsmålsföreningenin kunniajäsen, 1900
Pyhän Stanislauksen ritarikunnan III lk:n kunniamerkki 1897
Nyländska afdelningenin kunniajäsen 1880, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Filosofian kunniatohtori 1877, Uppsala Universitet

Kuva: Nylands Nations konstsamling
Tekstit: Tomas Sjöblom

Freudenthalin kirjallinen tuotanto

Axel Olof Freudenthalin kirjallista tuotantoa:

 • Einar Skålaglams Vellekla öfversatt och förklarad, Helsingfors 1865 (väitöskirja).
 • ”Per Brahe”, Pennibibliothek för swenska allmogen i Finland, utgifwet af nyländingar (Pennibibliotek) 1, Helsingfors 1866.
 • ”Finska Kriget 1808–9”, Pennibibliotek 6 , Helsingfors 1866.
 • ”Om svenska ortnamn i Nyland”, Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk (BNF) 8, 1866.
 • ”Nordboarnes skepp och sjöfärder i forna dagar”, Pennibibliotek 9, Helsingfors 1867.
 • ”Om svenska ortnamn i Egentliga Finland : med en sidoblick på dem, som förekomma i Satakunda och Österbotten”, BNF 11, 1867.
 • ”Om svensk språkkunskap : Särdeles med afseende på Finland”, Aftryck ur Album utg. af Nyländingar IV, Helsingfors 1868.
 • ”Om svenska allmogemålet i Nyland”, BNF 15 1870
 • ”Upplysningar om Rågö- och Wichterpalmålet i Estland”, BNF 24, 1875.
 • Über den Närpesdialect : Bidrag till Ordbok Öfver Närpesmålet, 1878.
 • ”Amerikas första upptäkt : af A. O. F.”, Pennibibliotek 33, Helsingfors 1879.
 • Svensk rättskrifningslära på grundvalen af nordiska rättstafningsmötets öfvergångsförslag och med särskildt afseende å Finland, 1881.
 • Om svenskarnes inflyttningar till Finland : af Axel Freudenthal, Helsingfors 1882.
 • Skrock och vidskepliga bruk hos svenska allmogen i Vasabygden : ett litet bidrag till svensk etnografin : af A.O.F., Helsingfors 1883.
 • ”Ur Finlands historie”, Skrifter utgifna af sällskapet Svenska folkskolans vänner (SFV) 4, Helsingfors 1884.
 • ”Om runorna, Nordens älsta skriftecken : efter Köbke, Lijlegren, Geijer m. fl. af A. O. F.”, SFV 7, Helsingfors 1884.
 • ”Ordbok öfver estländsk-svenska dialekterna”, SFV 7, Helsingfors 1886.
 • Svenska rättskrifningsöfningar : till skolornas tjänst, Helsingfors 1887.
 • ”Vöråmålet : ljud- och formlära, ordlista med register : språkprof, Skrifter utgivna af Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) 12, Helsingfors 1889.
 • ”Östgötalagen med förklaringar : utgifven af A. O. Freudenthal”, SLS 29, Helsingfors 1895.
 • ”Skiljaktigheter mellan finländska svenskan och rikssvenskan”, Förhandlingar och uppsatser 15, 1902.
 • Eddastudier : föredrag, Särtyck ur Öfversigt af Finska Vetenskaps-societetens förhandlingar XXXI.
Takaisin