Takaisin

Axel Fleisch

Axel Fleisch
6.12.1968 Langenhagen, Saksa

Afrikan tutkimuksen tohtori 2000 ja maisteri 1995, Kölnin yliopisto (Univ. zu Köln)

Afrikan tutkimuksen professori 2008–, Helsingin yliopisto
Yliopisto-opettaja 2007, Leipzigin yliopisto
Vanhempi tutkija 2005–2006, Kölnin yliopisto
Post-doc-tutkija 2002–2004 Univ. of California, Berkeley
Tohtorikoulutettava 1995–2001, Kölnin yliopisto ja tutkimustyötä Namibiassa sekä Angolassa

Tutkimusteemat: deskritptiivinen kielitiede ja Afrikan kielten dokumentointi (erityisesti bantu- ja berberikielet).

Julkaisut, projektit ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Joaquín Fanego Palat
Tekstit: Axel Fleisch ja Suvi Uotinen (toim.)
Käännös: Mari Pakkala-Weckström

Akateemista ulottuvuutta yhteiskunnalle

Axel Fleisch (oik.) Cape Townin yliopistolla syyskuussa 2014. Mukana kävelyllä paikallisia kollegoita: Winfred Mkochi (vas.), Atikonda Mtenje-Mkochi, Nancy Kula, Sheena Shah ja Kavish Shah. Kuva: Matthias Brenzinger​​
Axel Fleisch (oik.) Cape Townin yliopistolla syyskuussa 2014. Mukana kävelyllä paikallisia kollegoita: Winfred Mkochi (vas.), Atikonda Mtenje-Mkochi, Nancy Kula, Sheena Shah ja Kavish Shah. Kuva: Matthias Brenzinger​​

Akateemista menestystä mitataan lähinnä tutkimuksen määrässä, ja kansainvälinen näkyvyys on yhä tärkeämpää. Etenkin meillä humanisteilla on kuitenkin myös muita, kansallisia velvoitteita: meidän tulee tarjota akateemista ulottuvuutta yhteiskunnalle sekä turvata ja vahvistaa omaa ainutlaatuista suomalaista kulttuuriperintöämme. Näiden kahden vaatimuksen yhdistäminen ei aina ole helppoa, mutta näin minä siihen pyrin:

Afrikan kulttuurin ja kielten tutkimus on meillä Suomessa verraten pieni tieteenala. Siksi onkin tärkeää ylläpitää erityisen tiiviitä suhteita ulkomaalaisiin kollegoihin. Tämä tarkoittaa tavanomaista kansainvälistä tutkimustulosten jakamista läheisempää yhteistyötä.

Kansainvälinen yhteistyömme Etelä-Afrikan yliopiston (University of South Africa) ja Cape Townin yliopiston (University of Cape Town) Centre for African Language Diversity -yksikön (CALDi) kanssa kattaa kaikki akateemisen toiminnan muodot yhteisiä tutkimusprojekteja myöten.

Toisaalta, jotta kansainvälinen yhteistyö voisi rikastaa Helsingin yliopiston akateemista elämää, sen täytyy olla tiukasti sidoksissa suomalaiseen kontekstiin. Tämän vuoksi olen mukana Helsinki Area & Language Studies (HALS) -tutkijayhteisössä. HALS pyrkii edistämään kulttuuriin ja historiaan liittyvää kielentutkimusta kaikilla tasoilla.

Järjestämme ulkomaalaisten tutkijoiden vetämiä seminaareja viedäksemme eteenpäin teoreettista kehitystä kieliteknologian, etnolingvistiikan ja kielikontaktien aloilla. Järjestämme opintomatkoja kentälle Aasiaan, Afrikkaan ja Eurooppaan. Kehitämme strategioita tämän tyyppisen toiminnan rahoittamiseksi myös tulevaisuudessa, jotta voisimme osallistua kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden ylläpitämiseen.

Vuonna 2013 Helsingin yliopistossa päätettiin toteuttaa tohtorikoulutuksen jako tohtoriohjelmiin. Kuulun Kielentutkimuksen tohtoriohjelman johtokuntaan – tarkoituksena tässäkin on edistää korkealaatuista tutkimusta, josta suuren osan tekevät tohtorikoulutettavat.

Kansainväliseen näkyvyyteen ja ulottuvuuteen pyrkimistä täydentää julkaisu The Nordic Journal of African Studies (NJAS). Teemme sitä yhteistyössä Upsalan yliopiston koordinoiman Nordic Africa -verkoston kanssa.

Takaisin