Takaisin

Arto Haapala

Arto Kalervo Haapala
3.1.1959, Helsingin mlk

Humanististen tieteiden kandidaatti 1982 (teoreettinen filosofia) ja filosofian maisteri 1984 (estetiikka), Helsingin yliopisto
PhD 1988 (Philosophy), Birkbeck College, University of London
Estetiikan dosentti 1989–, Helsingin yliopisto

Estetiikan professori 2000–, Helsingin yliopisto
Visiting Professor in Philosophy 2015, Universidad de Murcia, Espanja
Estetiikan määräaikainen professori 1995–2000, Helsingin yliopisto
Affiliated Professor in Philosophy 2001, Temple University, USA
Visiting Professor in Philosophy 1999–2000, Lancaster University, UK
Varttunut tutkija 1999–2000 ja vanhempi tutkija 1993–1995, Suomen Akatemia
Estetiikan assistentti 1989–1993, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: taideteosten ontologiset kysymykset, taiteen tulkinta, arjen estetiikka, esteettinen hyvinvointi

Palkinnot
Suomen Estetiikan Seuran Yrjö Hirn-palkinto 2004

Kuva: Heikki Tuuli
Tekstit: Arto Haapala (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Onko arjessa esteettisyyttä?

Arjen estetiikka on kasvava estetiikan haara, jossa taiteen ulkopuolista esteettistä todellisuutta tutkitaan filosofisin keinoin. Arki tässä voi tarkoittaa arjen esineitä ja ympäristöjä, mutta se voi yhtä hyvin merkitä sitä asennetta ja kokemisen tapaa, joka syntyy kun ollaan totutussa ja turvallisessa arjessa. Jälkimmäisessä näkökulmassa korostuu se, että mikä tahansa voi olla arkista, myös taide.

Ihmisten hyvinvointi ja elämänlaatu määräytyy monilta osin niistä erilaisista ja usein piilevistä esteettisistä arvoista, joita arkiseen todellisuuteemme sisältyy. Pöydät, kahvinkeittimet, autot, rakennukset ja muut vastaavat asiat ovat mitä keskeisin osa elämäämme ja hyvinvointiamme, samoin erilaiset tilat ja populaarikulttuurin ilmiöt. Vaikka tämä on monessa mielessä ilmeistä, asiaa on tutkittu varsin vähän esteettis-filosofisesta näkökulmasta. Tutkimus arjen estetiikasta nostaa esiin tätä piiloon jäänyttä problematiikkaa ja antaa vastauksia ihmisen hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Näin voidaan osoittaa esteettisten arvojen monimuotoisuus ja tärkeys ihmisen arjessa ja antaa välineitä näiden arvojen ymmärtämiseen ja samalla ihmisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Professori Arto Haapala tarkastelee arjen ja arjen estetiikan ilmiöitä Martin Heideggerin ajattelun kautta. Lähtökohtana on Heideggerin Olemisessa ja ajassa (Sein und Zeit, 1927) esittämä näkemys tarvikkeesta, joka on näkymätön toimiessaan ja samalla turvallinen. Haapala suhtautuu kriittisesti joidenkin muiden teoreetikoiden – esimerkiksi Yuriko Saiton ja Thomas Leddyn - näkemyksiin arjen estetiikasta. Haapalan näkemyksen mukaan arkisuus on kokemuksellisuuden muoto, ja arjen esteettisyys rakentuu arkisuuden rytmeistä ja yllätyksettömyyden luomasta turvallisuudesta ja miellyttävyydestä.

Professori Arto Haapala on perustanut Journal of Aesthetics and Phenomenology -lehden.

Yksi Arto Haapalan viimeisimmistä kansainvälisistä avauksista on tieteellisen aikakauslehden perustaminen. Journal of Aesthetics and Phenomenology -lehden kolmen ensimmäisen numeron kustantaja oli Bloomsbury; jatkossa kustantaja on Routledge. Kyseessä on ensimmäinen nimenomaan fenomenologiseen estetiikkaan keskittynyt englanninkielinen kausijulkaisu.

Arto Haapala
Kuva: Heikki Tuuli.

 

Takaisin