Takaisin

Anna Moring

Anna Raisa Aurora Moring
7.12.1978, Espoo

Filosofian tohtori 2013 (sukupuolentutkimus) ja filosofian maisteri 2005 (naistutkimus), Helsingin yliopisto; HuK 2003, Turun yliopisto (yleinen kirjallisuustiede)

Projektipäällikkö 2013–, Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Koulutussuunnittelija 2012–2013, Sateenkaariperheet
Pääsihteeri 2010–2011, Vihreät naiset
Tohtorikoulutettava 2007–2012, Helsingin yliopisto
Toimitussihteeri 2004–2005, Naistutkimus-lehti

Tekstit: Suvi Uotinen

Väitöskirja sateenkaariperheistä

Anna Moring osoitti väitöskirjassaan, miten sateenkaariperheissä on kehittynyt uudenlaisia tapoja käsittää vanhemmuus ja perhe.

Anna Moringin väitöskirja Oudot perheet: Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa käsitteli sateenkaariperheiden asemaa yhteiskunnassa.

Sateenkaariperheillä tarkoitetaan perheitä, jotka ovat syntyneet jollakin muulla tavalla kuin miehen ja naisen välisessä yhteiselämässä.

Väitöskirjan valmistumisen aikaan kesäkuussa 2013 Moringin totesi, että perhelainsäädäntö pitäisi rakentaa uudelleen perheiden todellisen moninaisuuden huomioivalle pohjalle.

Nyt reilut kaksi vuotta myöhemmin hän mainitsee edistysaskeleena isyyslain uudistuksen. Sen myötä esimerkiksi isyyden tunnustaminen helpottui. Laista haluttiin kuitenkin sulkea pois se, että myös avoliitossa olevan naisparin sosiaalinen äiti voisi tunnustaa lapsen omakseen jo ennen lapsen syntymää.

– Se asettaa sateenkaariperheet heikompaan asemaan. Lapset ja perheet kärsivät, kun lain teon lähtökohtana ei ole se todellisuus, jossa monet jo elävät.

Seuraava haaste on perhevapaisiin kaavaillut muutokset.

– Kaikissa muutoksissa olisi huomioitava perheiden monimuotoisuus. Vaikka se on haastavaa, se ei saa olla syy sille ettei sitä tehtäisi. Kaikki on mahdollista, jos poliittista tahtoa löytyy.

Väitöstutkimuksessaan Anna Moring havaitsi, että kun yhteiskunta haastaa sateenkaariperheitä, niissä tehdään kahta enemmän töitä vanhemmuuden oikeuttamiseksi. Vanhemmuus käsitetään olemisen sijaan tekemisenä.

Tästä seuraa muun muassa se, että sateenkaariperheiden vanhemmat jakavat vanhemmuutta keskenään erittäin tasa-arvoisesti – jopa niin, että sosiaalisesta äidistä tulee jonkinlainen ihanneisä: hän toteuttaa jo nyt arjessa sellaisia asioita, joita isiltä vasta aletaan yhteiskunnallisessa keskustelussa odottaa ja vaatia.

Uutisointia väitöstutkimuksesta

Sateenkaariperhe marginaalissa, Helsingin yliopiston verkkouutiset 6/2013

Sateenkaariperheissäkin riidellään, Helsingin Sanomat 8.6.2013
 

Takaisin